Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy chế phối hợp trong phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 20/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19-8, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi

Trong đó, quy định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm công tác và phương thức phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh An Giang; UBND cấp huyện, trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do tỉnh An Giang quản lý trừ các công trình thủy lợi do Trung ương quản lý.

Quy chế yêu cầu các hoạt động phối hợp đảm bảo được triển khai thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả; Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tham vấn và tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ; Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định; Tuân thủ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại Điều 3, Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội và Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh An Giang; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phổ biến pháp luật, tình hình gây ô nhiễm trong công trình thủy lợi); tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; chủ trì tổ chức xây dựng khung cơ sở dữ liệu về chất lượng nước , tình hình vi phạm và xử lý vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi, tình hình cấp phép và thực hiện giấy phép các hoạt động trong hệ thống công trình thủy lợi; tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi; rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 27/2014/TTBTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kiểm soát, không cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi cho các tổ chức, cá nhân xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép theo quy định; thực hiện công tác quan trắc, giám sát chất lượng nước trong công trình thủy lợi, đặc biệt là tại các điểm tiếp nhận nguồn xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi để kiểm soát tình hình ô nhiễm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phổ biến pháp luật, tình hình gây ô nhiễm….

Công an tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm về việc xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào công trình thủy lợi, xây dựng khung cơ sở dữ liệu về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi.

UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn phụ trách; cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn, do UBND cấp huyện quản lý; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận tin báo, tố giác về vi phạm pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi; giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền…. ./.

Tin HY
Nguồn 1957/QĐ-UBND ngày 19/8/2020