Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân tích cực thực hiện các tiêu chí văn hoá, đoàn kết cộng đồng

Ngày đăng: 22/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Qua triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2020. Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy quan tâm đưa vào Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện với quan điểm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Responsive image
 

Sự phối hợp giữa các ngành, UBMTTQVN các đoàn thể tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân thực hiện các tiêu chí văn hóa, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, đoàn kết cộng đồng, phát huy dân chủ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các phong trào thi đua được sự đồng tình của nhân dân, ngày càng có nhiều mô hình có hiệu quả.

Theo đó, phát huy truyền thống đoàn kết, các phong trào xã hội từ thiện, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, uống nước nhớ nguồn đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong năm đã vận động được 20,599 tỷ đồng đạt 358% kế hoạch. Qua đó, cất mới 264 căn, sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 11,887 tỷ đồng; trợ giúp cho 17.743 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và học sinh nghèo dịp Tết giá trị bằng tiền 5,160 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho 8075 lượt hộ với tổng số tiền 1,550 tỷ đồng...

Ban chỉ đạo lồng ghép các nội dung về môi trường trong công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Thực hiện phát động mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, mô hình thu gom rác thải; vận động nhân dân làm hàng rào, trồng cây xanh, làm cột cờ, mô hình cải tạo vườn tạp tạo cảnh quan sạch, đẹp...từ nhiều chính sách hổ trợ đến nay tỷ lệ hộ có cầu tiêu hợp vệ sinh đạt 93,16%.

Responsive image
 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật đã tổ chức tiếp công dân được 122 cuộc với 158 người. Công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện đúng theo quy định, mỗi ấp đều có tổ hòa giải, xã có Ban hòa giải, có sổ theo dõi, tỷ lệ hòa giải thành trên 80%.

Bên cạnh đó, tích cực thực hiện nội dung đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Thông qua hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra " ngày càng phát huy tác dụng, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức đầu tư các công trình trọng điểm, xây dựng nông tôn mới, đề án kiên cố hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa trường lớp và các công trình phúc lợi xã hội khác....Các nguồn huy động sức dân được công khai dân chủ đúng theo Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn. 

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa Đảng với nhân dân; củng cố, xây dựng, tập hợp đoàn viên hội viên vào các tổ chức (Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh...) được 59.216 đoàn viên, hội viên, chiếm 31,33% so dân số. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư; tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Kinh nghiệm cho thấy, để đạt kết quả cao thì cần quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng thường xuyên để tập hợp được lực lượng quần chúng đông đảo tích cực tham gia thực hiện phong trào. Từ đó, chất lượng phong trào ngày một được nâng lên và hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn. Đồng thời, phải thật sự quan tâm đến chất lượng phong trào, thật sự khách quan trong đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí. Qua đó, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng phong trào với các nội dung phát triển toàn diện hơn./.

HP - PT