Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: những kết quả thực hiện “Năm Nông nghiệp - 2019”

Ngày đăng: 30/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2019, huyện Phú Tân xác định tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm Nông nghiệp”; ngoài 02 khâu đột phá của năm 2018 là củng cố, nâng chất kinh tế hợp tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bổ sung thêm 01 khâu đột phá là: “Tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị”. Với sự nỗ lực các ngành các cấp, sự đồng thuận của nhân dân đạt được kết quả bước đầu, đây là cơ sở quan trọng thực hiện các năm tiếp theo.

Responsive image
 

Trong việc củng cố, nâng chất Tổ hợp tác, Hợp tác xã Nông nghiệp, UBND huyện đã tổng kết 02 năm thực hiện KH 455/KH-UBND; tiếp tục triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Qua tập trung củng cố nguồn nhân lực. Đến nay có 11 HTX, 01 THT thực hiện củng cố nhân lực. Bên cạnh đó, thực hiện triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX. Giai đoạn 2018-2020 tiếp nhận 03 sinh viên, hưởng lương từ tháng 8/2018 – 12/2020 làm việc ở Phú Thạnh, Chợ Vàm, Phú An; giai đoạn 2019-2020 có 06/8 HTX (được hỗ trợ từ tháng 10, 11/2019), 02/8 HTX đã đề nghị Chi Cục Phát triên nông thôn hỗ trợ tìm nhân sự. 

Phối hợp với Liên minh HTX An Giang tổ chức tập huấn cho sáng lập viên HTX tại Phú Thành; Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức 01 lớp tập huấn về liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cho HTX, tổ hợp tác và nông dân; cử 04 thành viên Hợp tác xã đưa đi đào tạo trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành. Cử cán bộ ngành huyện và thành viên hội đồng quản trị, Ban kiềm soát các HTX tham gia các lớp tập huấn…

Trong năm 2019, thành lập mới HTX Phú Thành (từ tổ hợp tác Phú Thành và tổ hợp tác Đông Bảy Bích), HTX Phú Đông (sáp nhập từ HTX Phú Đông và Long Hậu); đang hỗ trợ các xã chuẩn bị các điều kiện thành lập, sáp nhập/hợp nhất các HTX: thành lập HTX nông nghiệp Phú Xuân (từ THT Đông Thới - Phú Tây - 26/3); sáp nhập HTX nông nghiệp Mỹ Hưng vào HTX nông nghiệp Hưng Tân; thành lập mới HTX nông nghiệp rau màu Tân Trung.

Các chỉ tiêu đạt theo Luật HTX 2012: vốn góp của các thành viên so vốn điều lệ (≤ 20%) 17/17 đơn vị; tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên (quy định≥ 50%) chỉ có HTX Phú An đạt 51,35%; tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển (≥ 20%), trích quỹ dự phòng tài chính (≥ 5%) 17/17 đơn vị; Kế toán có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên 16/17 đơn vị...

Việc thực hiện hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân và Hợp tác xã: Diện tích ký hợp đồng và tỷ lệ thu mua theo hợp đồng đều tăng so với 2018. Vụ Đông Xuân thu mua được 1.300/1.603 ha, đạt 81,1% (cao hơn cùng kỳ 28,2%); Vụ Hè Thu thu mua được 1.064,9/1.264,9 ha, đạt 83,8% (cao hơn cùng kỳ 10,6%); Vụ Thu Đông có 03 công ty liên kết với 03 Hợp tác xã diện tích 397,75 ha.

Hiệu quả kinh tế: Theo tổng hợp của phòng Tài chính Kế hoạch năm 2018 tỷ lệ lãi bình quân của HTX duy trì ở mức 2%/tháng (cao nhất 4,1%, thấp nhất 0,03%); tỷ lệ lãi bình quân của tổ hợp tác 1,63%/tháng (cao nhất 2,48%, thấp nhất 1,17%). Hiệu quả xã hội: Giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động hàng năm tại địa phương, trung bình 01 Hợp tác xã giải quyết cho khoảng 33 lao động, thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng/lao động/năm; đóng góp vào công tác phúc lợi xã hội tại địa phương hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Các ngành huyện và xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để củng cố, nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã theo luật HTX 2012; phối hợp mở các lơp tập huấn, hội thảo chuyên đề liên quan đến HTX nhằm nâng cao năng lực, vai trò điều hành HTX; kêu gọi đầu tư, liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Riêng mô hình điểm HTX Nông nghiệp Phú An: đến nay đạt 10/22 chỉ tiêu theo Kế hoạch (01/06 chỉ tiêu theo Luật, 09/16 chỉ tiêu phấn đấu), trong đó có 03 chỉ tiêu đạt so Kế hoạch năm 2020 

Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Kế hoạch số 985/KH-UBND của UBND.  Tích cực tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, cấp huyện đã tổ chức 09 lớp có 1.027 cán bộ, công chức tham dự; các xã, thị trấn đã tổ chức 36 lớp có 3.565 cán bộ và nhân dân tham dự.

Triển khai được 16 lớp với 427 học viên, (lũy kế từ khi triển khai đến nay là 548 học viên), trong đó: có 13 lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn theo tiêu chuẩn VietGap với 342 học viên dự. Phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức 01 lớp tập huấn cho 22 nông dân nòng cốt kỹ thuật trồng và thiết kế vườn. Tổ chức cho 14 nông dân và cán bộ kỹ thuật có nhu cầu tham quan nhà màng trồng Dưa lưới của Công ty Trang trại hữu cơ 7 Núi – Tịnh Biên và 22 nông dân nòng cốt tham quan học tập các vườn bưởi tại Bình Dương và Bình Phước; lũy kế đến nay có 181 nông dân được tham quan học tập (các mô hình trồng nhãn Edor, trồng xoài, trồng cây có múi, trồng bưởi da xanh ở Chợ Mới, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước; mô hình nhà màng trồng Dưa lưới theo công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên và khu Nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi – TP HCM; ...). Đồng thời, theo dõi tiến độ thực hiện 06 vùng định hướng chuyên canh được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư hạ tầng thủy lợi.

Vốn cho nông dân chuyển đổi được quan tâm, đến nay Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát vay lũy kế 164 hộ, tổng số tiền trên 3, 9 tỷ đồng (tăng 93 hộ và hơn 1,25 tỷ đồng so năm 2018).

Kết quả thực hiện chuyển đổi trong năm 2019 là 111,92 ha, lũy kế 385,6 ha, gồm: xoài 97,51 ha, chiếm 25,29%; dừa 97,56 ha, chiếm 25,30 %; cây có múi 80,53 ha, chiếm 20,88%; chuối 19,51 ha, chiếm 5,06%; nhãn 14,98 ha, chiếm 3,88%; ổi 16,90ha, chiếm 4,38%, mãng cầu 10,76ha, chiếm 2,79%, các cây khác 47,85 ha, chiếm 12,41%; tổng diện tích cây ăn trái thu hoạch 137,85ha.

Responsive image
 

Về các mô hình theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay trên địa bàn huyện có 15 nhà lưới (tăng 01 nhà so đầu năm) với tổng diện tích 14.500 m2 đang hoạt động. Rau phát triển tốt, do trồng trong nhà lưới nên ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sâu bệnh, giá bán cho bạn hàng từ 9.000 - 14.000 đồng/kg, bán tại chợ khoảng 16.000 đồng/kg, cao hơn so với rau được trồng theo phương pháp truyền thống từ 2.000 đến 5.000 đồng/kg; 13 nhà trồng nấm trong nhà với diện tích 1.643 m2. Toàn huyện hiện có 104,87 ha tưới phun, tưới nhỏ giọt trên cây ăn trái, rau màu.

Diện tích sản xuất cây màu năm 2019 là 750 ha cao hơn so với chỉ tiêu hằng năm là 50 ha; duy trì, mở rộng vùng sản xuất rau màu an toàn 5,9ha – Tân Trung; vùng Lòng Hồ - Tân Trung tỉnh đã phê duyệt kế hoạch vốn lập dự án đầu tư vùng chuyên canh màu theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 

Ngoài nâng giá trị sản xuất vùng chuyên canh nếp theo quy hoạch, nhưng do thị trường biến động, tỷ lệ diện tích lúa/nếp có sự tăng dần so từng vụ/năm (Tỷ lệ diện tích nếp/lúa vụ Đông Xuân 2019: 75,9%/24,1% (diện tích lúa chất lượng cao khoảng 3.500 ha,...); Đông Xuân 2018: 91,6%/8,4%; Đông Xuân 2017: 94,7%/5,3%; vụ Hè Thu 2019:  84,75%/15,25% (diện tích lúa chất lượng cao khoảng 2.500 ha, ...).

Trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/HU ngày 09/6/2016 của Huyện uỷ và Kế hoạch hàng năm; năm 2019, ban hành 56 văn bản để các ngành chức năng và các xã thực hiện.  Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình ngày càng chặt chẽ; sự chung tay của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và sự đồng thuận của Nhân dân; tạo sức lan tỏa trong cả cộng đồng... 

Kết quả tự rà soát, đánh giá của các xã, năm 2019 (thực hiện các tiêu chí theo Quyết định 3379/QĐ-UBND): (1) Nhóm xã (đã đạt chuẩn) duy trì, nâng chất: Tân Hòa; Phú Bình; Phú Lâm; Hiệp Xương đều đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. (2)  Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019: Bình Thạnh Đông; Phú Hưng; Phú Thạnh cũng đều đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu.

Nhóm các xã còn lại: Phú Thành đạt 15/19 tiêu chí, 45/49 chỉ tiêu; Phú Thọ, Tân Trung đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu; Phú An đạt 14/19 tiêu chí, 42/49 chỉ tiêu;  Hòa Lạc đạt 13/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu; Long Hòa, Phú Hiệp đạt 12/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu; Phú Long đạt 11/19 tiêu chí, 40/49 chỉ tiêu; Phú Xuân đạt 10/19 tiêu chí, 36/49 chỉ tiêu. Riêng xã Phú Bình phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND đến nay đạt 18/19 tiêu chí, 33/35 chỉ tiêu (kết quả đánh giá của xã).

Nhìn chung, nhận thức và quyết tâm của các địa phương có sự chuyển biến; phát huy vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã trong củng cố, nâng chất kinh tế hợp tác; hoàn thành cơ bản sáp nhập, hợp nhất theo kế hoạch; củng cố nguồn nhân lực bước đầu đạt kết quả nhất định. Hoạt động các Tổ hợp tác, HTX từng bước khắc phục dần: việc tổ chức tưới tiêu kịp thời; chất lượng dịch vụ tiếp tục được cải thiện; hiệu quả kinh tế, xã hội gắn xây dựng nông thôn mới được duy trì, phát triển. Việc chuyển đổi trồng cây ăn trái đạt được kết quả bước đầu khá quan trọng... ./.

HP- PT