Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị những tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 19/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020, những tháng đầu năm 2020, Huyện ủy Phú Tân đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Nhìn chung, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể và là một trong những nội dung quan trọng về sinh hoạt chính trị, tư tưởng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của tổ chức đảng và đảng viên, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020. Kết quả toàn huyện đã tổ chức 44 lớp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở, có 6.577 người tham dự, trong đó có 4.579/4.613 đảng viên, đạt tỷ lệ 99,26%.  

Các cấp ủy đảng duy trì thường xuyên việc đưa nội dung Chuyên đề năm 2020, chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” hoặc chuyên đề các năm trước và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt trong sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, họp cụm, hệ thống Mặt trận và các đoàn thể lồng ghép tuyên truyền nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. 

Thông qua việc chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua kiểm tra 6 tháng đầu năm đối với một số chi, đảng bộ, nhìn chung, Bản cam kết đảm bảo về số lượng, bố cục theo hướng dẫn, nội dung cam kết khá cụ thể, ngắn gọn, có liên hệ trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện Nghị quyết và đăng ký việc làm theo Bác.

Tiếp tục phát huy việc đăng ký và thực hiện “Mô hình” làm theo Bác, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn huyện có 361 mô hình làm theo Bác (101 mô hình của 63 chi, đảng bộ cơ sở và 260 mô hình của 248 chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực giới thiệu, lan tỏa các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Riêng thực hiện Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Cuộc thi sáng tác với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 - 2020; toàn huyện nhận 804 bài dự thi; đồng thời tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 - 2021 do tỉnh phát động

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 4 Đoàn công tác và đã tổ chức giao ban, kiểm tra tại 4 Cụm gồm thị trấn Chợ Vàm, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông và trường THPT Chu Văn An (theo Công văn số 677-CV/HU, ngày 16/6/2020) 

Nhằm khuyến kích, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Bên cạnh, đã xét chọn và đề xuất tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019./.

HP- PT