Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt làm việc với Huyện ủy Thoại Sơn về công tác chuẩn bị đại hội Đảng

Ngày đăng: 05/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 5-3, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã và định hướng phát triển cho địa phương nhiệm kỳ tiếp theo. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng và lãnh đạo chủ chốt một số sở, ngành có liên quan.

Responsive image
 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch 94-KH/TU của Tỉnh ủy An Giang về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, công tác tổ chức thực hiện các phần việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp xã, huyện trên địa bàn huyện Thoại Sơn đến thời điểm hiện tại cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu. Tiểu ban văn kiện đã cơ bản hoàn tất các văn kiện như Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy cơ bản hoàn chỉnh theo lộ trình đã đề ra, dự kiến tháng 3-2020 sẽ trình xin ý kiến lần 2. Song song đó, huyện cũng đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sỹ trí thức và các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện Thoại Sơn và cơ sở đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Hiện Huyện ủy Thoại Sơn có 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy đã tiến hành xong đại hội.

Phát biểu chỉ đạo phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, cho rằng, đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, do đó, qua khảo sát, Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, đại hội đảng các cấp của huyện Thoại Sơn. Đã triển khai quán triệt nghiêm túc các văn bản của TW, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch liên quan đến đại hội. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, huyện đã chủ động chuẩn bị trước các nội dung để đưa vào văn kiện thật sự sinh động, đáp bảo đúng nguyên tắc, quy định. Cả hai mặt văn kiện, nhân sự chuẩn bị đại hội đều rất quan trọng.Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá mặt làm được, đánh giá nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, chỉ ra hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp, khắc phục những khó khăn, hạn chế nhiệm kỳ qua. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, nhất là các khâu đột phá trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh chưa khơi dậy, chưa khai thác hết cho nhiệm kỳ tiếp theo. Phải phát huy giá trị tập thể trong xây dựng văn kiện đại hội. Riêng về khẩu hiệu đại hội phải là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của địa phương cùng thực hiện, do đó cần súc tích, ngắn gọn, hàm ý và tầm bao quát. Trên cơ sở nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ainh sinh xã hội, vận động quần chúng, xây dựng đảng phải được tổng kết, đánh giá và phát huy ngay trong văn kiện đại hội.

Về công tác nhân sự đúng tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu, tỷ lệ phải bám sát vào các quy định của Trung ương. Tỉnh ủy yêu cầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cho rằng, với những kết quả trên, Tỉnh ủy rất an tâm, nhưng Huyện ủy Thoại Sơn cũng cần quan tâm cụ thể hơn về chất lượng, không nên chú trọng quá đến số lượng vì chất lượng cán bộ có vai trò ý nghĩa quyết định. Công tác nhân sự phải công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa những sơ hở về công tác quy trình cơ cấu cán bộ, vấn đề cốt yếu là đảm bảo năng lực thật sự, uy tín trong Đảng, Nhân dân. Phát huy nhân tố mới, tạo sự đột phá hơn trong công tác đào tạo, dự nguồn. 

Riêng về chỉ tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, Thoại Sơn cần cân đối mong muốn với năng lực thực tế của địa phương có tương xứng, nội lực và ngoại lực có đáp ứng thực tiễn. Nông nghiệp phải ứng dụng tiến bộ khoa học, thu hút các nhà máy, doanh nghiệp chế biến nông sản, gắn với thị trường, trong đó chú trọng phát huy các hợp tác xã kiểu mới. Du lịch cũng là thế mạnh cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy. Thu hút đầu tư phải hiệu quả và bền vững. Đặc biệt hơn nữa, Đảng bộ Thoại Sơn phải phát huy hơn nữa truyền thống huyện anh hùng, xây dựng huyện nông thôn mới và nâng chất huyện nông thôn mới nâng cao là vấn đề cốt yếu, nâng chất từ nền tảng đời sống người dân./.

Song Thư