Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng: 20/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 18/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản phân công các sở, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung Tờ trình ban hành Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung như sau: Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý); Tờ trình ban hành Nghị quyết về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện; Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung Tờ trình ban hành Nghị quyết về Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 33/2018/HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh (Bổ sung chế độ sinh hoạt phí cho HLV, VĐV thể thao các tuyến khi tập trung làm nhiệm vụ quốc gia với mức chi phí bằng 50% mức chi quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 33/2018/HĐND ngày 07/12/2018). Tờ trình ban hành Nghị quyết về Đề án thu phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung Tờ trình Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các sở được phân công chuẩn bị đầy đủ Dự thảo tờ trình UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (nếu có) và các tài liệu có liên quan./. 
Vũ Hùng