Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngành Nội vụ vượt mục tiêu được giao về tinh giản biên chế

Ngày đăng: 30/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng nay 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2021. Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư.

Responsive image
 

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, đã ban hành 7 Nghị quyết giải quyết dứt điểm 16/16 khu vực, liên quan đến tỉnh, thành phố; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại 45 tỉnh, thành phố. Cụ thể, công tác tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao, đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, vượt mục tiêu đề ra.

Tại An Giang giai đoạn 2016-2020, đã triển khai thực hiện thống nhất tuyển dụng công chức trong toàn tỉnh theo nguyên tắc công khai, minh bạch và đảm bảo cạnh tranh trong công tác tuyển dụng. Tỉnh cũng đã tổ chức 4 kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 443 công chức/703 chỉ tiêu. Qua đó, từng bước hoàn thiện quy định cụ thể về phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cơ bản về điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm và quy trình công tác cán bộ.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện của ngành nội vụ đã đạt được năm 2020, qua đó góp phần vào xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kế hoạch 5 năm 2021-2021, vì vậy, toàn ngành cần tập trung xây dựng thể chế đồng bộ trên các lĩnh vực;  đẩy mạnh chương trình tổng thể nhà nước về cải cách hành chính; hoàn thiện đề cán cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới. Trong đó, chú trọng rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các đơn vị một cách phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là các kỹ năng, kiến thức thực tiễn, tránh chạy theo hình thức bằng cấp, chứng chỉ; thực hiện tốt việc sắp xếp cho đội ngũ cán bộ dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; quan tâm công tác văn thư, lưu trữ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chủ động tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp./.

                                                  Hà Ngân