Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày đăng: 02/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngàyy 24-02, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Mục đích của phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, chuyên môn nghiệp và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể; Phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 05% đến 10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2020; Thực  hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng động

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT gắn với phong trào thi đua của UBND tỉnh và các tổ chức, sở, ngành phát động. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Nội dung thi đua tập trung vào việc tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT đến các tầng lớp nhân dân; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; đạt mục tiêu giảm 03 tiêu chí về tai nạn giao thông (số vụ, số người chết, số người bị thương) từ 5% - 10% so cùng kỳ năm trước; Có nhiều giải pháp đạt hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông tại địa phương; Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu chấp hành pah1p luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông; Tham gia đóng góp các giải pháp và phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh trong công tác tuyên truyền, các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công theo các chương trình, kế hoạch công tác của Ban ATGT tỉnh, các chương trình, kế hoạch công tác phối hợp Liên ngành hoặc đạt thành tích cao trong các Hội về ATGT; Thực hiện tốt chế độ báo cáo định, kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2021, đối tượng thi đua là các tập thể, cá nhân thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị xã thành phố, xã, phường, thị trấn và các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chuyên đề./.

Tin HY
Nguồn KH số 03/KH-ATGT ngày 24/02/2021