Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2020, tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông An Giang ước đạt trên 6.000 tỷ đồng

Ngày đăng: 21/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- “Năm 2020, đóng góp của ngành thông tin và truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội, với tổng doanh thu toàn ngành ước đạt trên 6.000 tỷ đồng; nộp ngân sách tỉnh trên 150 tỷ đồng“ . Đó là một trong các kết quả của ngành Thông tin và Truyền thông đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 được ghi nhận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Trong năm 2020, nhiều nội dung hợp tác phát triển về thông tin và truyền thông được ký kết nhằm thúc đẩy triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh An Giang đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Thông tin và Truyền thông với Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh An Giang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Viễn thông - Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 -2025 với tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT), tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và tập đoàn Lộc Trời ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, ứng dụng AI trong nông nghiệp thông minh; ký biên bản hợp tác trong triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công tỉnh An Giang; Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ký kết hợp tác về tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh An Giang; tổ chức Hội thảo “Vai trò doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam trong phát triển ngành kinh tế - xã hội tại địa phương” tại tỉnh An Giang. Qua hội thảo, đã có 02 doanh nghiệp đang phối hợp với Hợp tác xã, Nông trại trên địa bàn tỉnh: thiết lập hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm và thiết lập quy trình canh tác nông sản gắn với chất lượng sản phẩm.

Tham mưu đưa “Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” – là một trong năm chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Vai trò doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam trong phát triển ngành kinh tế - xã hội tại địa phương” tạo điều kiện liên kết và phát triển doanh nghiệp ICT. Kết quả có 02 doanh nghiệp đang phối hợp với Hợp tác xã, Nông trại trên địa bàn tỉnh: thiết lập hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm và thiết lập quy trình canh tác nông sản gắn với chất lượng sản phẩm. 

Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn ; Hiện đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo Nghị quyết 17 của Chính phủ. Trong đó, Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 là: 134.494/216.922, đạt tỉ lệ 62%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn trên cổng dịch vụ công tỉnh trên 97%; Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt trên 97%.

  Cổng dịch vụ công của tỉnh đã thực hiện kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ như VNPT-Pay, Momo, VCB và đang tiếp tục thực hiện đối với Viettel-Pay và ví Ngân Lượng nhằm hướng cung cấp đa dịch vụ, đa sản phẩm thanh toán trực tuyến, đáp ứng nhiều lựa chọn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến góp phần đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, trong thời gian qua, Cổng dịch công tỉnh đã được nâng cấp, thay đổi giao diện để đảm bảo tính thân thiện, dễ sử dụng, dễ nhận diện và thống nhất chung với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Bên cạnh đó, việc kết nối, liên thông qua Trục liên thông quốc gia NGSP đảm bảo tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử đã kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư; kết nối liên thông với phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp, đang phối hợp thực hiện kết nối liên thông với phần mềm chuyên ngành Bộ Tài chính. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 30 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. Số điểm phục vụ bưu chính: 256 điểm/156 xã, phường, thị trấn. Chỉ tiêu báo đến các xã, phường, thị trấn trong ngày đạt 100%; có 94 điểm BĐVHX (đạt tỷ lệ 85,3%) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ; trong năm 2020, số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 49.012 hồ sơ, tổng số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 22.357 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và đồng thời trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.098 hồ sơ. 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, xây dựng hạ tầng logistics để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025. Tăng trưởng dịch vụ và doanh thu từ logistics và thương mại điện tử 30%/năm. 

Số điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh là 144 điểm, đảm bảo cung cấp dịch vụ theo quy định về quản lý thông tin thuê bao điện thoại. Tổng số điểm thu phát sóng thông tin di động BTS 4.377. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đã đạt 100% xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Internet cáp quang tốc độ cao đã đến 100% trung tâm xã; Internet di động băng rộng phủ sóng 100% địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ, tìm kiếm thông tin của người dân trong tỉnh. VNPT, Viettel An Giang đăng ký thí điểm dịch vụ 5G tại An Giang.

Responsive image
 
Responsive image

 Đại biểu tham dự hội nghị

Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận góp phần tạo đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, tổ chức thành công việc cung cấp thông tin cho báo chí về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, phần lớn các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo chế độ phát ngôn thường xuyên, định kỳ; một số cơ quan, địa phương thực hiện tốt chế độ phát ngôn đột xuất, bất thường khi có những sự việc liên quan trực tiếp đến cơ quan, ngành, địa phương.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền của tỉnh, ngành và địa phương qua đa kênh của Đài, Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội....đến người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch, chính sách kịp thời, góp phần hoạt động các cơ quan Nhà nước bình thường trong thời gian giãn cách xã hội; hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác truyền thông phục vụ phòng, chống Covid-19 cũng đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình thông tin trên môi trường mạng diễn ra hết sức phức tạp, ngành thông tin và truyền thông đã phối hợp các ngành liên quan kịp thời xác minh thông tin và cung cấp thông tin chính thức để bác bỏ các thông tin sai sự thật trên; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đăng, tải thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng.

Tỷ lệ phủ sóng khu dân cư của hệ thống truyền thanh đạt 86%. Xây dựng cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phục vụ tuyên truyền đối ngoại khu vực biên giới; Xuất bản và phát hành 300.000 tờ rơi, 2.000 áp phích tuyên truyền ở cơ sở.

Với mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Trong năm 2020, không xảy ra tình trạng mất an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại, tỉnh đang triển khai cài đặt thí điểm cho 100% máy tính của cán bộ, công chức của 3 Sở gồm: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài chính và 2 đơn vị cấp huyện gồm: Tp. Long Xuyên và Châu Thành làm cơ sở rút kinh nghiệm triển khai diện rộng trên toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn “An toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020”. Tổ chức đào tạo, tập huấn và lồng ghép diễn tập an toàn thông tin cho Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020.

Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai quyết liệt một số khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và thực hiện yêu cầu điều phối của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn Thông tin góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng. Trên trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được đào tạo an toàn thông tin, chuyển đổi số. Diễn tập, cập nhật kiến thức an toàn thông tin cho Đội ứng cứu năm 2020 và triển khai thử nghiệm an toàn thông tin kết nối với Trung tâm An toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đánh giá cao các kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền thông; ghi nhận sự đóng góp của ngành thông tin và truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội, với tổng doanh thu toàn ngành ước đạt trên 6.000 tỷ đồng; nộp ngân sách tỉnh trên 150 tỷ đồng; 100% khóm ấp được phủ sóng truyền thanh; Hạ tầng viễn thông,với thuê bao internet đạt tỉ lệ 65 % /dân số; Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 67%, là tiền đề, là nền tảng quan trọng của xã hội điện tử.

Công tác thông tin tuyên truyền đã bám sát quan điểm của Đảng, Tỉnh ủy; các chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh; đã phản ánh được tâm tư nguyện vọng của xã hội, ngăn ngừa và xử lý khá tốt các thông tin trái chiều, thực hiện tốt công tác đấu tranh phản tuyên truyền.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 17 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Các chỉ tiêu thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, một số lãnh đạo ngành, địa phương chưa quan tâm; việc thanh toán điện tử theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, vẫn còn một số ngành, địa phương chưa quan tâm thực hiện. Xếp hạng về an toàn thông tin của tỉnh còn ở mức thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu, trong thời gian tới, ngành thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, truyền thông đưa Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2025 vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, tạo khát vọng vươn lên, khát vọng làm giàu.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, xây dựng nền tảng hạ tầng để phát triển chính phủ số, xã hội số. Phấn đấu tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 20%.  Ban hành danh mục các TTHC phù hợp, phấn đấu triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt 100% mức độ 4.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn2021-2025 theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch ứng dụng mã địa chỉ bưu chính, gắn với bản đồ số (Vpostcode), phục vụ cho phát triển thương mại điện tử của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh mạng bưu chính.

Tham mưu UBND tỉnh Chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông thụ động, phù hợp với phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số và định hướng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện chỉnh trang mạng cáp, nhất là khu vực đô thị và các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước nhằm xử lý triệt để rác viễn thông như tin nhắm rác, sim rác…. Phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh với các loại tội phạm ứng dụng công nghệ cao, các loại tội phạm khác trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu ngành Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin đến năm 2025, theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Trong đó, phải tổ chức đánh giá lại tình hình an toàn, an ninh mạng đối với các sở, ngành; xây dựng lộ trình, giải pháp chấn chỉnh; đảm bảo mục tiêu 100% cơ quan nhà nước được đảm bảo an toàn aan ninh mạng theo mô hình 4 lớp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cũng yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản nhắc nhở ngành và địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP. Đặc biệt, khi có phát sinh sự kiện, vấn đề mà cơ quan báo chí, dư luận và xã hội quan tâm,… ; Báo cáo UBND tỉnh chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Responsive image

Khen thưởng thành tích ứng dụng Công nghệ thông tin  gắn với Cải cách hành chính năm 2020

Tại hội nghị này, đã công bố quyết định khen thưởng thành tích ứng dụng Công nghệ thông tin  gắn với Cải cách hành chính năm 2020 cho 07 tập thể và 08 cá nhân và khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể và 02 cá nhân./.

M.T-T.C