Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2020, Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày đăng: 29/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong thời gian qua, huyện Châu Thành luôn quan tâm tìm những giải pháp hữu hiệu nhất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp bền vững trên cùng một diện tích đất, để nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới.

Responsive image
 

Trong những giải pháp đã và đang mang lại hiệu quả cho bà con nông dân trên địa bàn đó là việc nông dân tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi thực hiện theo Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thông tin về việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ông Đoàn Đức Dịnh- Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết “Thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Châu Thành quy hoạch chi tiết các vùng, sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, tích cực thực hiện các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp bền vững theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện địa phương. Huyện đã quy hoạch và triển khai thực hiện các vùng và sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực, như: lúa, gạo, xã hội hóa giống lúa, chăn nuôi, thủy sản, rau màu, nấm dược liệu, hoa - cây kiểng, cây ăn trái…Cùng với đó, huyện Châu Thành tập trung đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, DN đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao”

Responsive image
 

Trong năm 2020, ngân sách tỉnh hỗ trợ 582,5 triệu đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) thực hiện 03 mô hình trên địa bàn Châu Thành gồm mô hình ; Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời phục vụ trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ sinh học tại xã Bình Hòa; Liên kết ứng dụng hệ thống tưới phun tự động bằng pin năng lượng mặt trời cho cây Na Hoàng Hậu tại xã Vĩnh Hanh; Ứng dụng hệ thống tưới phun tự động bằng smartphone kết hợp pin năng lượng mặt trời cho cam, quýt ở điểm chưa có điện tại xã Vĩnh An. Song song đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp cho huyện) thực hiện 12 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn nuôi. Toàn huyện hiện có một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu đã và đang mang lại hiệu quả ở các lĩnh vực. Lĩnh vực thủy sản: Diện tích nuôi cá tra theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 126,1 ha; diện tích nuôi lươn không bùn 200 m2; Lĩnh vực rau, màu: toàn huyện có 09 nhà trồng rau, màu trong nhà lưới, tổng diện tích 12.000m2 (trong đó có 03 nhà lưới do nông dân tự đầu tư); Lĩnh vực hoa - cây kiểng: Vườn ươm cây giống hoa trong nhà lưới tại thị trấn An Châu với diện tích 2.000 m2; Vườn ươm cấy giống hoa trong nhà lưới ứng dụng hệ thống tưới tự động pin năng lượng mặt trời tại xã Vĩnh Hanh với diện tích 1.000 m2; Lĩnh vực nấm ăn, nấm dược liệu: Toàn huyện hiện có 27 nhà trồng nấm bào ngư (245.000 bịch phôi nấm) và 22 nhà trồng nấm rơm (5.214 m dòng nấm); Lĩnh vực cây ăn trái: Có 157,93 ha trồng cây ăn trái các loại ứng dụng hệ thống tưới tự động…

Responsive image
 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 09 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian tới, ông Đoàn Đức Dịnh- Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông huyện cho biết “Ngành chuyên môn huyện Tổ chức thực hiện cụ thể hóa đề án của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào trong nông nghiệp nhất là các ứng dụng “1 phải 5 giảm”, công nghệ sinh học. Phát triển mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu; nhân rộng mô hình sản xuất rau màu trong nhà lưới, trồng rau thủy canh. Khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao có triển vọng. Duy trì và giữ vững diện tích ứng dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải 5 giảm”. Tập trung chuyển đổi cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng rau màu và cây ăn trái. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Mở rộng mô hình tưới tiêu kết hợp, vùng thủy lợi mẫu. Vận động nông dân tham gia mở rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường như: mô hình “Cánh đồng lớn” “Rau an toàn”,… và các mô hình hay khác. Phát triển gia súc, gia cầm, phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng và thông tin thị trường tiêu thụ để định hướng cho nông dân sản xuất có hiệu quả”

Có thể nói, việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian qua, đã giúp cho nhiều nông dân tích cực tăng cường đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân tại địa phương./.

Minh Thiện