Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Ngày đăng: 09/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 5/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Responsive image
 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 được tổ chức ở tất cả các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2020 đến ngày 18/11/2020, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, an toàn, huy động được sự tham gia đại diện của cả cộng đồng và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước. Đồng thời, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) như: Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn; xây dựng, bàn giao Nhà đại đoàn kết, khánh thành các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở địa phương,...

Ngày hội còn là dịp để đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khóm, ấp; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó thắt chặt tình làng, nghĩa xóm trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”,... Qua đó biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết ở khóm, ấp./.

Quốc Toàn