Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Một số kết quả nổi bật quan 10 năm thực hiện quy định về công tác dân vận trong hệ thống chính trị của Mặt trận tỉnh An Giang

Ngày đăng: 23/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong 10 năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tăng cường đa dạng hóa về nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo phong trào lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Responsive image
 

Nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI); Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quy chế số 06-QC/TU ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy chế dân vận của hệ thống chính trị tỉnh An Giang”… gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về công tác dân vận; quan tâm tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các đoàn thể; đặc biệt tăng cường tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào nhằm vận động đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia thực hiện gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp tổ chức 31.160 buổi tuyên truyền cho trên 910 nghìn lượt người tham gia; in ấn và cấp phát gần 100 tài liệu theo dạng cuốn và hỏi đáp dạng tờ rơi về tuyên truyền tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, ma túy, tội phạm; trang web Mặt trận tỉnh thường xuyên đưa tin, bài, ảnh phản ánh kết quả hoạt động phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu các mô hình dân vận khéo trong hệ thống Mặt trận.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc xây dựng mô hình "Dân vận khéo", Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả thông qua nội dung hoạt động của từng đơn vị trong thời gian qua như: mô hình xây dựng “Tuyến đường văn minh”, “Tuyến đường tự quản”, “Tổ dân phố không rác”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”; “Khu dân cư không tội phạm”; bếp ăn tình thương; Hội mái ấm tình thương; “Ươm mầm tài năng” và “Chia sẻ cảnh đời bất hạnh”; các tổ cất nhà từ thiện, tổ nấu ăn từ thiện; xe cứu thương từ thiện chuyển bệnh miễn phí; “Quầy hàng miễn phí cho người nghèo”, “Gian hàng không đồng”;... Đồng thời, Mặt trận tăng cường giám sát và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã, huyện. Hoạt động của hệ thống Mặt trận đã góp phần to lớn vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh (tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới”; có 02 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Châu Đốc và Long Xuyên; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Thoại Sơn). Trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã xây dựng gần 3.000 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua rà soát, có 485 mô hình điển hình gia đình hạnh phúc, 342 mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc; 672 mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm;… có 195 Hợp tác xã hoạt động trên 6 lĩnh vực như: nông nghiệp - thủy sản, quỹ tín dụng nhân dân, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tài nguyên và môi trường, trong đó có 148 Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Đây được xem là lĩnh vực liên quan, gắn liền mật thiết, tác động ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội của người dân, ngay từ những ngày đầu triển khai phong trào, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu với cấp ủy, đã chủ động phối hớp với chính quyền các cấp, chỉ đạo hướng dẫn xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tư nghiên cứu nhiều mô hình có chất lượng, hiệu quả để triển khai và nhân ra diện rộng trong nhân dân từ tỉnh tới cơ sở. Nhiều mô hình đã phát huy tốt hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại, phát triển làng nghề...

Công tác vận động, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức vận động và giúp đỡ có nhiều đổi mới; Mặt trận làm trung gian để các nhà hảo tâm giúp người nghèo có địa chỉ; hiệp thương với các đoàn thể để giúp người nghèo không trùng lắp; mở rộng hình thức giúp phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Trong 10 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động tiền và hiện vật qui tiền trên 1.375 tỷ đồng (tiền mặt là 741 tỷ đồng, hiện vật quy tiền là 634 tỷ đồng). Từ số tiền trên, MTTQ các cấp đã cất mới và sửa chữa trên 25.226 căn nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh và sản xuất cho trên 3,4 triệu lượt hộ nghèo và thực hiện các chương trình ASXH trên địa bàn. Ngoài ra, còn huy động ngày công lao động (ước tính qui tiền gần 273 tỷ đồng) để phục vụ thực hiện các công trình an sinh xã hội và công tác từ thiện xã hội; vận động người dân hiến đất được 130 ha (ước tính qui tiền gần 868 tỷ đồng) để làm đường giao thông nông thôn, nghĩa trang nhân dân và một số công trình công cộng khác; vận động vật tư để xây dựng các công trình công cộng trong xây dựng nông thôn mới được 129 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2017 để nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Trong năm, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chỉ tham gia đóng góp ủng hộ 01 loại quỹ chung thay cho việc đóng góp các nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Xã hội công đoàn”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Khuyến học” nhằm hạn chế việc vận động nhiều lần trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi người đóng góp ít nhất 1.000 đồng/ngày được từng cơ quan, đơn vị tổ chức thu và nộp vào Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp. Qua gần 03 năm triển khai thực hiện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang đã tiếp nhận được 9 tỷ 839 triệu đồng. Từ số tiền tiếp nhận được Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phân bổ cho các quỹ như sau: Quỹ “Vì người nghèo 50%, Quỹ “Xã hội công đoàn” 30%, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 10%, Quỹ “Khuyến học” 10%. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xuất số tiền 1,1 tỷ đồng để chuyển ủng hộ 15 tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung bị thiệt hại; thực hiện công trình xây dựng hai cống (cống Hai Đãi và cống Út Na) tại xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng;… Từ đó, góp phần thực hiện chính sách ASXH và giảm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối năm 2019 xuống chỉ còn 14.170 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,63% và 29.414 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,45%.

Responsive image
 

Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như triển khai các chương trình hoạt động có hiệu quả như: Đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, xây dựng quy ước cơ sở... theo phương châm "Nói dân nghe và nghe dân nói" đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương. Bên cạnh đó còn nhiều mô hình xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại các địa phương, nhất là những vùng trọng điểm về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm tạo ra thế chủ động, nắm bắt tình hình nhân dân, ổn định cuộc sống của người dân địa phương… Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp triển khai tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ khâu chuẩn bị thành lập các tổ chức bầu cử; tổ chức các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử; công tác tiếp xúc cử tri, giám sát hoạt động bầu cử; vận động cử tri đi bầu cử... đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, đúng trình tự theo luật định. Từ đó đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như trong chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng; Phó Trưởng ấp và bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp huyện phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp tiến hành hiệp thương giới thiệu HĐND bầu Hội thẩm nhân dân đảm bảo chất lượng và yêu cầu cơ cấu theo qui định.

Công tác giám sát, phản biện xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Mặt trận, có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đã thành lập Đoàn giám sát và giám sát qua văn bản 4.400 cuộc trên các lĩnh vực như: việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm ở một số cơ quan, đơn vị; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân ở một số địa phương; việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới; chính sách đối với người có công; an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; việc ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ...; Sau giám sát, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đều có kiến nghị đối với Trung ương, tỉnh, các ngành chức năng nhằm quan tâm hơn và có các giải pháp đối với các vấn đề do đoàn phát hiện, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả góp phần thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn. Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thu hút sự tham gia của người dân đối với việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, giám sát việc xây dựng các công trình tại địa phương, kết quả đã giám sát hơn 7.000 vụ, việc theo các nội dung quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn. Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện và kiến nghị thu hồi theo qui định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục có nhiều đổi mới; tăng cường vận động, phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài tham gia công tác đối ngoại nhân dân; giao lưu, trao đổi hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện nước ngoài, phát huy vai trò đoàn viên, hội viên và người Việt Nam ở nước ngoài làm cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị, thu hút các nguồn tài trợ; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền, đấu tranh chống sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch. Thông qua kiều bào, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh An Giang; vận động các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các huyện có chung đường biên giới với tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Campuchia) duy trì các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, hỗ trợ nhau trong giảm nghèo. Mặt trận tham gia cùng với chính quyền định kỳ họp báo 3 tháng một lần với chính quyền các huyện, xã giáp biên để trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về biên giới ở cấp xã, huyện. Mặt trận trong tỉnh tổ chức nhiều Đoàn thăm hỏi, tặng quà khám chữa bệnh cho người dân khó khăn ở các tỉnh của Vương quốc Campuchia trên 08 tỷ đồng.

Từ những kết quả trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: MTTQ tỉnh chủ động tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng thực tiễn, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, học tập và thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng các cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước với tinh thần “Nghe dân nói và nói cho dân hiểu”.

Responsive image
 

Nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả ở khu vực nông thôn và đô thị. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức thành viên về tuyên truyền, vận động và phát huy mọi nguồn lực của nhân dân thực hiện các mô hình liên quan đến xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hoàn chỉnh và phát triển các mô hình nhân dân tự quản ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư để bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an, phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc;

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, đóng góp ý kiến và giám sát cán bộ, đảng viên, cấp ủy theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; Thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật; giới thiệu, lựa chọn người có đủ đức, tài tham gia vào bộ máy chính quyền các cấp; đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức cho ĐBQH và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri. Định kỳ sơ kết kế hoạch, quy chế phối hợp nâng cao chất lượng việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;...

Thanh Phong