Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Một năm nhìn lại hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú

Ngày đăng: 20/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2019, hoạt động của HĐND huyện đã đi vào nề nếp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trong công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện và cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri; đồng thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND huyện, thông qua 30 Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND huyện, các lĩnh vực thu – chi ngân sách, đầu tư công, an ninh quốc phòng…Chất lượng các kỳ họp HĐND ngày càng được nâng lên, Thường trực HĐND điều hành đảm bảo theo chương trình đã được thông qua, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian và phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác chất vấn và trả lời chất vấn luôn được đại biểu và chủ tọa kỳ họp quan tâm thực hiện tốt, thông qua tình hình thực tế của địa phương và ý kiến kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc đại biểu đã tích cực nghiên cứu và thực hiện việc chất vấn làm rõ vấn đề, hầu hết thủ trưởng đơn vị được chất vấn đều trả lời đúng quy định. 

Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng được quan tâm, nâng dần chất lượng, đã phối hợp với UBMTTQVN huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, có 121 ý kiến – kiến nghị của cử tri, qua đó đại biểu đã giải trình 89 ý kiến, còn 32 ý kiến được tổng hợp gửi UBND huyện trả lời bằng văn bản.

Hoạt động giám sát được quan tâm thực hiện, đổi mới cả về nội dung và hình thức giám sát, cụ thể: Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức 07 đoàn khảo sát, giám sát về việc nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân và chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản; tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm trong thanh thiếu niên…Qua đó, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế thiếu sót, đồng thời có kiến nghị cụ thể đến các cơ quan, đơn vị để có biện pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác tiếp dân được quan tâm thực hiện khá tốt, đã thực hiện tiếp công dân định kỳ 02 lần/tháng, qua đó tiếp 07 lượt công dân, tiếp nhận 07 ý kiến trình bày, 06 đơn khiếu nại, kiến nghị và phản ánh, nội dung chủ yếu liên quan đến: lĩnh vực dân sự, tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chậm thi hành án;... trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã trực tiếp hướng dẫn, giải thích thỏa đáng 07 ý kiến của công dân, đồng thời ban hành 06 công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan yêu cầu báo cáo vụ việc để thông báo lại cho người dân, qua đó giải thích, thuyết phục công dân thực hiện tốt các quy định pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện cũng còn một số hạn chế sau: Vẫn còn một số đại biểu HĐND huyện trúng cử tại địa bàn ứng cử chưa dành thời gian tham gia hoạt động giám sát theo yêu cầu của Thường trực và hai Ban HĐND huyện; các thành viên của hai Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động của Ban còn hạn chế (chưa sắp xếp thời gian thời gian tham gia đầy đủ các buổi khảo sát, giám sát theo kế hoạch của hai Ban đã đề ra và cuộc họp thẩm tra của Ban). 

Năm 2020, Thường trực HĐND chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện và các cơ quan có liên quan giải quyết, trả lời; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 02 ngày/tháng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2020, nhất là trong hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát;... ./.

                                                                                            Lê Thanh Dũng