Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu phải là chiến sĩ trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

Ngày đăng: 07/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang vừa tổ chức tổ chức hôm 31/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ có bài phát biểu rất thuyết phục, lay động, tạo niềm hứng khởi, tự hào không chỉ đối với các đồng chí lãnh đạo mà thuyết phục được các bậc tiền bối nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các thời kỳ, hơn nữa đã truyền lửa cho cán bộ ngành tuyên giáo một niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm mới, tạo động lực phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa, tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu rèn mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng, xứng đáng với các thế hệ tiền bối đi trước.

Responsive image
 

Điểm sáng của ngành Tuyên giáo An Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, ghi nhận những cống hiến và thành tích của ngành Tuyên giáo trong toàn tỉnh suốt 90 năm qua là vô cùng to lớn, góp phần rất quan trọng, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Đồng chí Võ Thị Anh Xuân khẳng định: An Giang có rất nhiều tiền bối làm công tác tuyên giáo của Đảng, nhiều đồng chí rất xuất sắc và trở thành lãnh đạo của Tỉnh ủy và lập nên những thành tích trong các giai đoạn từ trong kháng chiến, hòa bình xây dựng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Trong từng giai đoạn cách mạng, thì tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, nếu cách mạng thuận lợi, cách mạng thành công, thì công tác tuyên giáo tạo nên khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cho giai đoạn cách mạng đó. Trong giai đoạn khó khăn, thử thách nhất, thì công tác tuyên giáo lại càng quan trọng hơn, đó là củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với sự nhiệp cách mạng, không lùi bước trước những khó khăn, thử thách để làm sao cho cách mạng đứng vững và tiếp tục phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thành tựu chung và kế thừa các gia đoạn trước, trong nhiệm kỳ qua, ngành tuyên giáo các cấp trọng tỉnh An Giang càng vững mạnh, phát triển và có các hoạt động hết sức đổi mới, linh hoạt, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả và toàn diện trên các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần thực hiện khá tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương và Trung ương, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận và có bước phát triển mới trong xây dựng Đảng.

Responsive image
 

Trong đó, điểm sáng của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ là: (i) đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bắt nhịp trước yêu cầu mới, tình hình mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nội dung, hình thức kịp thời, phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; (ii) làm tốt công tác nắm bắt và góp phần định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, xử lý có hiệu quả khủng hoảng truyền thông, góp phần tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, trật, tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, chất, có chiều sâu, từ tấm lòng đối với Bác Hồ, từ trách nhiệm đối với Đảng bộ, đối với nhân dân, không hình thức, không chạy theo phong trào tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xứng đáng với thế hệ tiền bối 

Responsive image
 

Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và xứng đáng với các thế hệ tiền bối, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu:

Thứ nhất, đối với cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo nói riêng dù nói hay, viết thạo thế nào, nhưng không có sự chung tay của các đồng chí đứng đấu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nói chung cùng làm công tác tuyên giáo thì công tác tuyên truyền, vận động cũng không đạt hiệu quả. Người làm tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, giữ vững lập trường gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của cán bộ, đảng viên một cách thực chất trước những tình huống khó khăn, phức tạp nhất thì mới làm tốt công tác tuyên giáo, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nhất là cán bộ chủ chốt. Nhưng không phải tuyên truyền xuôi chiều, hình thức, phải nghiên cứu kỹ chủ nghĩa Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, từ đó soi rọi vào thực tiễn để củng cố niềm tin và phải là niềm tin khoa học, biện chứng, chứ không phải hời hợt.

Thứ hai, cán bộ tuyên giáo phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, năng lực thực tiễn, tích cực rèn luyện toàn diện, liên tục, sâu sát thực tiễn để có nội dung, phương thức làm công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình mới. Để thuyết phục được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đi theo Đảng để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thì phải hiểu biết, nắm chắc, sát thực tiễn, nghiên cứu sâu nội dung chuyên đề, tìm hiểu đối tượng, không thể rập khuôn một hình thức, một nội dung cho tất cả các đối tượng và cho tất cả các nội dung chuyên đề, không thể nói lý thuyết suông, một chiều sẽ không phù hợp, không thuyết phục và không lay động lòng người. Đồng thời, cán bộ tuyên giáo không chỉ nói hay, viết giỏi mà còn là tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng, nếu bản thân và gia đình không gương mẫu, không mẫu mực thì nói không ai nghe.

Đối với công tác tuyên giáo với sự phát triển của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu tâm hai vấn đề:

Một là, người làm tuyên giáo suy cho cùng là thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của địa phương đó, chúng ta hiện nay đang đứng ở đâu, mong muốn phát triển như thế nào để giúp cho Đảng bộ khơi dậy niềm tự hào, của cán bộ, đảng viên, của nhân dân An Giang về truyền thống, về sự phát triển của tỉnh nhà, đồng thời khơi dậy khát vọng của cả hệ thống chính trị và người dân, phải vươn lên, phải phát triển để xứng đáng với các thế hệ đi trước đã dành nhiều công sức, trí tuệ, cả sự hy sinh mới tạo dựng nên, vừa đáp ứng yêu cầu của tương lai phát triển của tỉnh, đều này không phải dễ nhưng chúng ta phải làm về niềm tự hào đối với sự phát triển của An Giang và đồng thời là trách nhiệm của chúng ta đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Hai là, cấp ủy và ngành tuyên giáo phải nỗ lực thật lớn, quyết tâm thật cao để xây dựng Đảng bộ An Giang thực sự là đạo đức, là văn minh mới đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Mới giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Đạo đức của Đảng mà trước hết là của từng cán bộ, đảng viên, phải xây dựng văn hóa trong Đảng, phải xem trọng, tôn vinh những người tốt, việc thiện và phê phán đấu tranh với những người xấu, việc xấu, việc ác, tạo ra không khí trong Đảng hết sức dân chủ, hết sức thật thà, hết sức nghĩa tình, khắc phục ngay bệnh hình thức, bệnh không thật lòng, nói không đi đối với làm, nếu không khắc phục thì Đảng sẽ không vững mạnh được. Văn minh là vừa văn hóa, vừa là trí tuệ, thì từng cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu phải là những người có đủ phẩm chất, năng lực, có trình độ chuyên môn cao, năng lực thực tiễn phong phú để dẫn dắt, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu, rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

 Trường Giang