Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 25/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế việc đi lại và tụ tập đông người tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp cấp trên địa bàn tỉnh, tỉnh An Giang đã đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến từ năm 2018 để các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết TTHC.

Responsive image

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện cung cấp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là mục tiêu quan trọng phải hướng đến trong công tác cải cách hành chính và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để tổ chức làm tốt việc này theo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nội dung:

Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đảm bảo cung cấp đa dịch vụ, đa sản phẩm trong phương thức thanh toán trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh An Giang. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và đại diện ký kết hợp tác với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và tổ chức công bố, quảng bá dịch vụ công này đến người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ các dịch vụ thanh toán trực tuyến đã công bố áp dụng trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai áp dụng việc tổ chức thu các khoản phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công của tỉnh.

Nguồn: Công văn số 280/UBND-TH ngày 23/3/2020

ĐV