Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh An Giang tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Ngày đăng: 09/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáu tháng đầu năm, MTTQ các cấp tỉnh An Giang đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Responsive image

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng dự Đại hội đảng bộ xã Bình Phú, huyện Châu Phú

Trên cơ sở kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã đã Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai trong hệ thống các nội dung của công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, qua đó đạt được một số kết quả như: Công tác nắm, phản ánh tình hình tư tưởng dư luận xã hội của MTTQ đến cơ quan Đảng, chính quyền tiếp tục được duy trì và nâng chất (thông qua phiếu khảo sát đối với lực lượng Cộng tác viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp) được HĐND, UBND tỉnh tiếp thu và trả lời những vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các bên. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra... góp phần đưa nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đạt chất lượng, hiệu quả hơn. Từ đó, việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân trong góp ý đối với tổ chức, cá nhân lãnh đạo Đảng, chính quyền tiếp tục được thực hiện tốt. Thông qua công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp; duy trì tốt việc tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân hàng quý; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với Nhân dân theo phương châm "Nói dân nghe - nghe dân nói"; Đối thoại giữa Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, LĐLĐ tỉnh với chủ doanh nghiệp và công nhân, người lao động;..., qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia góp ý đối với tập thể, cá nhân (Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đại biểu nhân dân; MTTQ và các đoàn thể) trong quá trình lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng tốt hơn.… Thông qua hoạt động này đã góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, tăng cường trách nhiệm tiếp thu, giải trình và các giải pháp tháo gỡ kịp thời những bức xúc của Nhân dân; dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, người dân được tạo điều kiện tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với cơ quan Nhà nước, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo đã phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các nội dung pháp luật về dân chủ ở cơ sở và trong xây dựng các công trình phúc lợi tại địa bàn dân cư. Kết quả, 6 tháng đầu năm thực hiện giám sát 441 vụ, việc được quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, về thái độ, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tại văn phòng một cửa, giám sát các công trình phúc lợi ở cơ sở...  Qua giám sát, đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kịp thời giải quyết những việc còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chứ nhà nước; hoặc khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý, xây dựng công trình... góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý đối với 24 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  của chính quyền, việc góp ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có sự tập hợp, chọn lọc các ý kiến của thành viên các Hội đồng tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. Qua hoạt động này đã thể hiện quyền của người dân tham gia xây dựng pháp luật, tham gia quản lý nhà nước.

Công tác Mặt trận tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện rất tốt. Đến ngày 19/6/2020, cấp tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật qui tiền 21,924 tỷ gồm: tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19: 15,391 tỷ đồng; tiền hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại do hạn hán: 3,333 tỷ đồng; tiếp nhận số lượng hàng hóa ước tính trên 3,2 tỷ đồng; các huyện, thị, thành phố đã tiếp nhận tổng số tiền được 19,936 tỷ đồng (tiền mặt 7,519 tỷ đồng, hiện vật 12,417 tỷ đồng). Đồng thời hệ thống Mặt trận tích cực tham gia giám sát công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng theo Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp các ngành chức năng ở địa phương thống kê số lượng đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cần được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả đạt 98,25% (226.275/230.314 đối tượng) với kinh phí chi trả trên 228,449 tỷ đồng. Trong đó: người có công 6.322/6.345 đối tượng; đối tượng bảo trợ xã hội 72.782/73.361 đối tượng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo 147.171/150.608 người.

Thời gian tới, trên cơ sở chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, MTTQ các cấp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vào chương trình phối hợp, thống nhất hành động để triển khai thực hiện. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết tỉnh nhà./.

Thanh Phong