Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày đăng: 10/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhiệm kỳ 2016-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang; sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; Liên minh HTX tỉnh An Giang đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động thể hiện rõ vai trò là tổ chức kinh tế xã hội, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Responsive image

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Liên minh HTX tỉnh An Giang và Liên hiệp HTX Việt Nam

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Trần Văn Cứng cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng, từng bước khắc phục các yếu kém, tồn tại trước đây; xuất hiện nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần chung vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hỗ trợ quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế”.

Cụ thể, đã có 50 HTX thành lập mới (vượt 166,6% so chỉ tiêu), nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 202 HTX với trên 140.000 thành viên. Thu nhập bình quân của thành viên đạt từ 2,5 - 05 triệu đồng/người/tháng. Tổng số vốn điều lệ 3.664 tỷ đồng, doanh thu bình quân 1,2 tỷ đồng/HTX/năm. Các HTX đã khẳng định vai trò trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nhiều HTX đã chủ động ứng dụng công nghệ; tham gia vào chuỗi giá trị, liên kết hiệu quả với doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm; phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đa số các HTX hoạt động có lãi, tạo được lợi nhuận cho thành viên, có tích lũy để mở rộng sản xuất kinh doanh; các loại hình dịch vụ phục vụ cho thành viên giá rẻ hơn tư nhân từ 05 - 20%, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương với thu nhập bình quân từ 02 - 03 triệu đồng/người/tháng 

Liên minh HTX tỉnh đã đề xuất và được UBND tỉnh giao 16 nhiệm vụ (tăng 12 nhiệm vụ so với đầu nhiệm kỳ); thực hiện tốt công tác tổ chức các lớp Sáng lập viên và hướng dẫn thành lập HTX theo quy trình 08 bước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tăng cường tìm kiếm, mời gọi các doanh nghiệp liên kết với HTX để cung cấp đầu vào, đầu ra và tham gia các kỳ hội chợ để làm cầu nối xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh; đề xuất và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý Website Liên minh HTX.   

Đồng thời, thực hiện tốt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 qua việc hỗ trợ 04 HTX với tổng vốn đầu tư gần 10,4 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, cửa hàng trưng bày sản phẩm, hàng hóa...theo Quyết định 2261/TTg. Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh còn thực hiện tốt vai trò thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Tập đoàn Lộc Trời xúc tiến thành lập mới 50 HTX.  

Bên cạnh, còn tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực cán bộ Liên minh HTX tỉnh, cán bộ quản lý HTX và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đóng góp kinh phí xây dựng công trình HTX với Bác Hồ với số tiền 96,5 triệu đồng. Song song đó, Liên minh HTX tỉnh còn tích cực thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012-2020 và công tác hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Đề xuất và được UBND tỉnh giao phụ trách Khối Thi đua các HTX và Quỹ tín dụng nhân dân.  

Responsive image

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Văn Cứng trao quyết định kết nạp thành viên chính thức cho các hợp tác xã chợ

Nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm: “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh An Giang vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”. Liên minh HTX tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện, cụ thể: 100% thành viên HTX, Liên hiệp HTX và phần lớn người dân được tuyên truyền chủ trương và pháp luật về HTX, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 80 HTX, 02 Liên hiệp HTX; thu hút 15.000 thành viên mới là các cá nhân, hộ cá thể, các tổ chức tham gia vào HTX; có ít nhất 65% số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn tham gia tổ hợp tác, HTX; 80% HTX là thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, năng lực trình độ, năng lực để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra; 100% thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc HTX được tư vấn, tập huấn nâng cao về năng lực quản trị, kiểm soát HTX; tổ chức 10 đợt học tập các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong, ngoài tỉnh…

“Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh và các thành viên chính thức, thành viên liên kết quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, từng bước xây dựng An Giang trở thành địa phương có hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển mạnh mẽ trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước” - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Văn Cứng khẳng định./.

Ngọc Dựng