Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 09 -10/7/2020

Ngày đăng: 06/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong trong 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Responsive image
 

Kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tập trung xem xét  quy định mức hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang; bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang…

Xem xét các báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu nãm 2020; Việc chấp hành các quy định pháp luật trong giải ngân và quyết toán vốn đầu tư các dự án Đầu tư công từ năm 2016 – 2019; Tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 – 2020; Quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông; công tác phòng chống vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy trên Quốc lộ 91.

Hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh; kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến thảo luận tổ; Thông báo của UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020... Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời chất vấn và tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trong suốt thời gia diễn ra kỳ họp./.

Vũ Hùng