Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 09/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 09/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan.

Responsive image

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận thông qua Nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh)… Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thành dự án nhóm A và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh; quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh…

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh; đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú.

Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết số 13/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

Responsive image
 

Ngoài ra, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ nghe Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp lần này sẽ dành thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường đối với Thủ trưởng các sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Responsive image

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Anh Kiệt lưu ý trong thời gian qua, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo để Kỳ họp được tiến hành đúng như dự kiến đã đề ra. Kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần tích cực cho Kỳ họp thành công tốt đẹp./. 

  Vũ Hùng – Trung Cang