Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 24/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Sáng ngày 24/9, Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước”.

Responsive image
Văn nghệ chào mừng đại hội

Đại hội được tổ chức trên cơ sở kết quả thành công của đại hội 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ; ban; ngành Trung ương. 

Về đại biểu cấp tỉnh, có sự tham dự của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khóa X, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; các cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang các khóa. Dự đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Responsive image

Đại biểu tham dự đại hội

Responsive image
Quang cảnh khai mạc đại hội
Responsive image
Responsive image
Đoàn thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội

* Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện 

Theo Báo cáo chính trị trình đại hội: Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường. Nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá - năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng. 

Trong 5 năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của An Giang được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu Nghị quyết - hiện có 61 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Song song đó, đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so năm 2015; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93% (giảm bình quân 1,5%/năm). Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu phát triển của đất nước, chú trọng quảng bá hình ảnh, con người An Giang, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Trong 5 năm qua, An Giang cũng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Nhiều cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp huyện, cấp xã triển khai thí điểm các mô hình sáp nhập tổ chức, nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, mang lại kết quả tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối, cấp trung gian, giảm lãnh đạo cấp phòng, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính... Công tác cán bộ được chú trọng và có nhiều đổi mới, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện quy trình công tác cán bộ chặt chẽ, dân chủ, minh bạch. 

Responsive image
Đồng chí Võ Anh Kiệt báo cáo kết quả phiên họp trù bị 

*Nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế

Nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

Trong giai đoạn này, tỉnh An Giang xác định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách.

Phát triển kinh tế - xã hội của An Giang được đặt trong sự tương tác với các vùng, miền cả nước, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường phối hợp và liên kết với các địa phương trong vùng trên tất cả các lĩnh vực để phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, An Giang xác định 3 khâu đột phá như: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Giai đoạn 2020 – 2025, An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.563 - 2.626 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỉ đồng.

Song song đó, trong giai đoạn này, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 05 năm đạt 41.303 tỉ đồng; tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%; tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt  55%; tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1% - 1,2%/năm.

Đến năm 2025, có 11 bác sĩ/1 vạn dân và 28 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75% - 80% so tổng số xã toàn tỉnh, có từ 30 - 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm 2 huyện đạt huyện nông thôn mới và có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2020 – 2025, An Giang cũng phấn đấu tỉ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%; tỉ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%. Hằng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Hằng năm, có 80% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém.

Giai đoạn 2025 – 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59 - 115,280 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 220 - 227 nghìn tỉ đồng.

Responsive image
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho biết, quá trình chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan ban, ngành Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, trong quá trình hoàn chỉnh văn kiện, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đã có những nhận định, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh; đồng thời, gợi mở những định hướng quan trọng cho sự phát triển của An Giang ở giai đoạn tiếp theo. Văn kiện cũng đã được các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh, những người con của quê hương An Giang, bạn bè, đồng chí của Đảng bộ An Giang và Nhân dân Tỉnh nhà đóng góp đầy tình cảm và trách nhiệm, cùng một mong muốn chung là An Giang tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, có bước đột phá để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Cùng với việc xây dựng văn kiện chu đáo, nghiêm túc, hướng về Đại hội, khắp các địa phương trong Tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân đã sôi nổi thi đua, có nhiều việc làm cụ thể, nhiều công trình, sản phẩm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Responsive image
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh là dịp để Đảng bộ nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của Đảng, của đất nước. Rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo. Mong rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm cao nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên của Tỉnh đóng góp để ban hành Nghị quyết Đại hội sát đúng, thể hiện được ý chí của Đảng bộ và nguyện vọng của Nhân dân. Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm một tập thể có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn, thật sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần cho sự thành công của Đại hội. 

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 25/9./.

Quang Minh