Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS do dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 14/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Chiều ngày 14/3, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết: Ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS do dịch Covid-19.

Theo đó, S Giáo dc và Đào to tnh An Giang đã có công văn s 668 /SGDĐT-VP gi Trưởng Phòng Giáo dc và Đào to huyn, th xã, thành ph; Th trưởng các cơ s giáo dc có liên quan thông báo tiếp tc kéo dài thi gian ngh hc phòng, chng dch bnh ca hc sinh Mm non, Tiu hc, THCS đến khi có thông báo mi.

S Giáo dc và Đào to tnh An Giang yêu cu các hot đng giáo dc ngoi khóa; hot đng dy thêm, hc thêm; hot đng dy hc ngoi ng- tin hc ngoài nhà trường tiếp tc tm ngh. Th trưởng các đơn v thc hin quy trình phòng chng dch Covid-19, đm bo an toàn trường hc theo hướng dn ca ngành Y tế và các văn bn trin khai ca ngành Giáo dc và Đào to.

S Giáo dc và Đào to tnh An Giang cũng yêu cu các trường tiếp tc thc hin vic t chc ôn tp, cng c kiến thc qua mng Internet trong thi gian hc sinh ngh nhà và yêu cu th trưởng các đơn v nghiêm túc thc hin tinh thn công văn

Từ ngày 16/3, học sinh khối THPT trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn tiếp tục duy trì việc học tập./.

 

Tải về: Công văn số 668/SGDĐT-VP

Chí Quang