Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Ngày đăng: 27/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có kế hoạch về việc thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020.

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang, góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng phát triển một số lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo; bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang.

Theo đó các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang.

Hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực thuộc tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Xác định định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang: Chú trọng phát triển một số lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao; cơ khí chế tạo; bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang.

Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mua bán và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào tỉnh nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp.

 Tổ chức thông tin tuyên truyền hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, các chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm khoa học và công nghệ và các hội nghị, hội thảo./.

DQ