Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện ủy Phú Tân triển khai Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020

Ngày đăng: 13/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong 02 ngày 13 và 14/2/2020, Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, cho tất cả các cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang ngành huyện.

Responsive image

Báo cáo viên Đỗ Hồng Phúc - Chánh văn phòng huyện ủy báo cáo chuyên đề 2020

Responsive image

Các đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 02 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Qua đây, Huyện ủy Phú Tân cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương đơn vị mình; theo dõi, đôn đốc duy trì triển khai có hiệu quả ác mô hình làm theo Bác; tiếp tục triển khai chuyên đề sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong toàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện. Từ đó, tạo thêm động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng trong tình hình mới./.

Nguyễn Thắng