Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện Tri Tôn hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày đăng: 26/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch 94-KH/TU, ngày 2/8/2019 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh; kế hoạch 82-KH/TU của ban chấp hành đảng bộ huyện về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Huyện Tri Tôn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Responsive image
 

Đảng bộ huyện Tri Tôn hiện có 58 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, n gày 18-19/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Tri Tôn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Đến ngày 21-22/5/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Châu Lăng để tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đến ngày 20/6/2020, cả 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 23 đảng bộ, 35 chi bộ cơ sở trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm 2020-2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Huyện ủy huyện Tri Tôn đã tổ chức các đoàn công tác đến dự và chỉ đạo tại đại hội các chi bộ, đảng bộ. Qua đánh giá, 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội đảm bảo đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Nhìn chung, đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tốt, đảm bảo các yêu cầu theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch 94-KH/TU, ngày 2/8/2019 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh; kế hoạch 82-KH/TU của ban chấp hành đảng bộ huyện. Nội dung các văn kiện đại hội được đánh giá là được chuẩn bị chu đáo, đi sâu vào thực chất. Các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan đơn vị và địa phương. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. 100% các nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu đều trúng cử. 

Không khí đại hội diễn dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội, nhất là các chi đảng bộ được chọn làm điểm diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 còn phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã khẳng định vai trò của BTV Huyện ủy, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo có hiệu quả của tổ công tác cấp huyện, sự năng động, kịp thời của các cơ quan, các ban xây dựng đảng trong công tác tham mưu, giúp việc cho BTV Huyện ủy. sự cố gắng, tích cực của cấp ủy triệu tập đại hội cấp cơ sở, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp Nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đây là là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Cẩm Vân