Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện Tịnh Biên lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 22/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 21/5/2020, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Responsive image
 

Đại hội lần này, Đảng ta thực hiện theo phương châm Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, với chủ đề: Tăng Cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết  toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Đảng bộ huyện Tịnh Biên đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch gắn với  bảo vệ môi trường,  nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới; phấn đấu nâng huyện thành thị xã”. Với mục tiêu trên. Đảng bộ huyện Tịnh Biên đã xác định được 3 khâu đột phá đó là: Phát triển hạ tầng giao thông và đô thị; chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ du lịch; đào tạo, bồi dưỡng  nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Và đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu để thức đẩy phát triển huyện Tịnh Biên thành thị xã trong thời gian tới. 

 Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện và dành nhiều thời gian, tập trung thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sát đáng vào nội dung dự thảo báo cáo trên nhiều khía cạnh như: Công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, chỉnh đốn đảng; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân; giải quyết chế độ chính sách; đổi mới toàn diện về công tác giáo dục và đào đạo, nên ổn định về phương pháp dạy học và ổn định về biên soạn sách giáo khoa; chuyển dịch cơ cấu cây trồng phải có lộ trình, đồng thời mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; cần có giải pháp phát triển kinh tế xã hội hài hòa với bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Thiện Tâm trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý quý báu và đầy trách nhiệm của các vị đại biểu. Đồng thời, yêu cầu Tiểu Ban chuẩn bị nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện sẽ nghiên cứu xem xét điều chỉnh bổ sung vào dự thảo báo cáo văn kiện./.

Minh Triều