Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện đoàn Phú Tân triển khai mô hình “Mỗi tháng thực hiện một lời dạy của Bác Hồ” trong học tập và làm theo Bác

Ngày đăng: 20/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 20/01/2021, Huyện đoàn Phú Tân triển khai mô hình “Mỗi tháng thực hiện một lời dạy của Bác Hồ” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Responsive image
 

Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Phú Tân luôn thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với nhiều hình thức, nội dung sáng tạo, phong phú, hấp dẫn, qua đó, tác động tích cực đến dư luận xã hội, tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ngày càng có nhiều gương sáng của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo Bác. 

Phát huy những kết quả đạt được, năm nay, huyện đoàn Phú Tân tiếp tục triển khai mô hình “Mỗi tháng thực hiện một lời dạy của Bác Hồ” trong học tập và làm theo Bác. Theo đó, Huyện đoàn Phú Tân yêu cầu các cơ sở đoàn cụ thể hóa các lời dạy của Bác thông các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị theo một số nội dung như: tháng 01, nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh, châp hành đường lối và chính sách của Đảng, gương mẫu trong công tác; tháng 02, trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; tháng 03, lời dạy về lòng dũng cảm; tháng 04, học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho tổ quốc, cho nhân dân; tháng 05, thực hiện công tác dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo; tháng 06, thực hiện lời dạy về đức tính cần, kiệm; tháng 07, thực hiện lời căn dặn của Bác về công tác đền ơn đáp nghĩa; tháng 08, thực hiện lời dạy về đức tính liêm; tháng 09, thực hiện lời dạy về đức tính chính; tháng 10, thực hiện lời dạy về đức tính chí công vô tư; tháng 11, thực hành phê bình và tự phê bình; tháng 12, thực hiện lời dạy về khiêm tốn…/.

Cao Thắng