Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày Sinh đồng chí Tố Hữu

Ngày đăng: 25/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Cạnh đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tố Hữu và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Theo Hướng dẫn gồm các nội dung tuyên truyền như sau:

1. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu; nêu bật vai trò và những đóng góp nổi bật của đồng chí Tố Hữu đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là đối với việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nền thơ ca Việt Nam.

2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

3. Phản ánh các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm thơ ca của đồng chí Tố Hữu.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu.

Các cơ quan, đơn vị có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu: Căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổ chức triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu.../.

Nguồn: Hướng dẫn 153-HD/BTGTW ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Phùng Nhung