Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực XH hóa mà phải tổ chức đấu thầu

Ngày đăng: 23/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành hướng dẫn 643/HD-UBND, ngày 21/10/2020, hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực xã hội hóa mà phải tổ chức đấu thầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong hướng dẫn này chỉ hướng dẫn trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sau:


1. Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (trừ dự án thuộc trường hợp quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu và điểm b, khoản 4 Điều 22 Luật Đấu thầu) được tổng hợp vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất;


2. Dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành mà phải tổ chức đấu thầu; dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp thuộc diện được hưởng các chính sách ưu đãi về đất (miễn hoặc giảm tiền thuê đất) và thủ tục cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai;


Đối tượng áp dụng là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên tại địa bàn tỉnh An Giang.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây:

Hướng dẫn số:643/HD-UBND Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực xã hội hóa mà phải tổ chức đấu thầu trên địa bàn tỉnh