Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng: 24/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử và hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Responsive image

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Đến hết ngày 17/2/2021, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 8.970 người, trong đó giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 người, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 103 người, ứng cử HĐND cấp huyện là 715 người và ứng cử HĐND cấp xã là 8.135 người. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Chương II của Nghị quyết liên tịch số 09 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Trương đã hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phan Trương trình bày tại hội nghị

Đồng thời Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trương Long Hồ đã hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ hướng dẫn thực hiện hồ sơ ứng cử

Đây là một nội dung rất quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, trên cơ sở các hội nghị giới thiệu người ứng cử, là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Phong