Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn thực hiện kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 24/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ đã triển khai Hướng dẫn liên tịch số 02/HDLT-SNV-MTTQ thực hiện kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh theo số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Theo đó, đối với việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của ấp, khóm được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ của Trưởng ấp, khóm là 05 năm (nhiệm kỳ của Phó Trưởng ấp, khóm thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng ấp, khóm). Sau khi kết thúc nhiệm kỳ (2017 - 2020) để tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh (2017 - 2022), đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quy trình chuyển tiếp, công nhận chức danh Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 -2022, với trình tự thủ tục như sau: Tùy điều kiện thực tế và sự chỉ đạo cấp ủy địa phương, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm chủ trì tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình (qua 02 hình thức phát phiếu lấy ý kiến hoặc tổ chức họp lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay) đối với việc tín nhiệm chức danh Trưởng ấp, khóm; Chủ tịch UBND cấp xã thành lập tổ kiểm phiếu gồm đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã làm Tổ trưởng và các thành viên ấp làm Tổ viên  tiến hành lập biên bản kết quả kiểm phiếu tính nhiệm; Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp hoàn chỉnh, niêm phong hồ sơ (phiếu tín nhiệm, Biên bản kiểm phiếu) gửi về UBND cấp xã; Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, (nếu kết quả tín nhiệm trên 50%) Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận chức danh Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2022; (nếu kết quả tín nhiệm dưới 50%) Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét lựa chọn nhân sự khác, để giới thiệu chỉ định giữ chức danh Trưởng ấp, khóm lâm thời; Tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ hoạt động 2017 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới, kết hợp thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm và công bố Quyết định của UBND cấp xã công nhận chức danh Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2022 hoặc Quyết định chỉ định Trưởng ấp, khóm lâm thời.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ đã hướng dẫn quy trình bầu bổ sung Trưởng ấp, khóm và xử lý chuyển tiếp đối với những nơi trong nhiệm kỳ hoạt động, nếu có thay đổi nhân sự khuyết chức danh Trưởng ấp, khóm thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng ấp, khóm lâm thời để điều hành hoạt động của ấp, khóm cho đến khi bầu được Trưởng ấp, khóm mới theo quy định (thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng ấp, khóm lâm thời). Trong thời gian này, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm chủ động phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Trưởng ấp, khóm theo hình thức lấy phiếu tín nhiệm đúng trình tự, thủ tục tại Khoản 1, Khoản 2 Mục I của hướng dẫn.

Đối với việc áp dụng nhiệm kỳ cho Trưởng ấp, khóm (thay thế cho nhiệm kỳ 2,5 năm đang áp dụng hiện nay trên toàn tỉnh) thì tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ hiện tại cho đủ 05 năm, sau đó tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ mới đúng theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh; Đối với ấp, khóm đã bố trí 02 Phó trưởng ấp, khóm theo các quy định trước đây thì giữ nguyên số lượng Phó trưởng ấp, khóm tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ, sau đó thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ;Trong nhiệm kỳ hoạt động, khi có thay đổi nhân sự giữ chức danh Phó trưởng ấp, khóm: Sau khi lựa chọn nhân sự xin ý kiến cấp ủy và trao đổi thống thất với Ban Công tác Mặt trận; Trưởng ấp, khóm trình UBND cấp xã quyết định công nhận chức danh Phó Trưởng ấp, khóm mới theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quy trình kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của ấp, khóm gắn với công tác nhân sự đại hội chi bộ cơ sở và việc tinh giảm số lượng người hoạt động tại ấp, khóm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Thời gian thực hiện quy trình việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng ấp, khóm được thực hiện trong quý II/2020./.

Thanh Phong