Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn mức phụ cấp và bồi dưỡng đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 02/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo quy định của Trung ương tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐCP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh:

 Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận”. Đồng thời “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố”. 

Tại địa phương, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 478/HDUBND về việc thực hiện các quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, yêu cầu “Tiếp tục thực hiện các mô hình: Phó Trưởng ấp, khóm đảm nhiệm chức danh ấp, khóm đội trưởng; Trưởng ấp, khóm kiêm Bí thư Chi bộ; phân công Trưởng Ban Công tác mặt trận đảm nhiệm thêm công việc của một trong các chức danh chi hội đoàn thể ở ấp, khóm nhằm tăng thêm thu nhập, đảm bảo nguyên tắc thực hiện chính sách “từ bằng hoặc cao hơn” so với trước đây”. 

Như vậy, nếu thực hiện đúng quy định của Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm phải đảm nhiệm thêm chức danh Chi hội đoàn thể ấp (thực chất là nhiệm vụ chung của Mặt trận trong việc tập hợp các tổ chức chính trị - xã hội), sẽ được hưởng mức phụ cấp và bồi dưỡng tương đương 1,6 lần mức lương cơ sở (cao hơn mức hiện hưởng trước đây)./.

Nguồn: Báo cáo số 639/BC-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2020, tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

BBT