Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hợp tác xã ở An Giang tăng về số lượng và chất lượng

Ngày đăng: 06/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong năm 2019, tỉnh An Giang đã tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Responsive image

Trụ sở Văn phòng và Cửa hàng đặc sản, nông sản an toàn An Giang. Ảnh: H.C

Trong đó, An Giang đã tập trung triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Trên cơ sở Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, đến nay, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp đã thực hiện hiện rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính và những ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính; cơ cấu về tài chính và đầu tư; thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản lý; thực hiện công khai minh, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm tài sản, phân phối thu nhập, việc trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp;..

Xác định kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, cùng các Sở, ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể đưa kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển. 

Năm 2019, hợp tác xã ở An Giang tăng cả 2 mặt về số lượng và chất lượng, có 24 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 198 hợp tác xã. Ngoài ra, còn có 836 Tổ hợp tác, với trên 17.000 thành viên hoạt động các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp và vay vốn. 

Việc quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các hợp tác xã, các cơ quan ban ngành của địa phương, người dân đã giúp hệ thống hợp tác xã ngày càng hoàn thiện, phát triển. Ngoài ra, các hợp tác xã thường xuyên được hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các tổ chức tín dụng và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ các gói vay đa dạng cho các thành viên hợp tác xã…. 

Các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã tác động tích cực đến sự phát triển của hệ thống kinh tế tập thể của tỉnh. Hoạt động hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều hợp tác xã hoạt động mạnh, hiệu quả, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, ứng dụng công nghệ 4.0.

Đến nay, toàn tỉnh có 17 hợp tác xã kiểu mới tham gia chuỗi giá trị, kế hoạch phát triển tại địa phương với các sản phẩm chủ lực như: lúa, gạo, xoài... và các khâu được tham gia chủ yếu trong chuỗi giá trị là tiêu thụ sản phẩm…/.

Quang Minh