Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy cán bộ nữ tham gia ứng cử, bầu cử đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2026"

Ngày đăng: 22/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 22 -11-2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã diễn ra hội thảo "Giải pháp thúc đẩy cán phụ nữ tham gia ứng cử, bầu cử Đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2026". Đồng chí Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đồng chí Đoàn Hồng Danh, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UB MTTQVN huyện đã đến dự.

Responsive image
 

Trong năm 2019, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luôn được cấp ủy quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo bồi dưỡng các lớp trung cấp cao cấp và Đại học các ngành chuyên môn được 197 người trong đó có 79 người chiếm là 40,1%; hiện, ở cấp huyện có 30,3% số cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trở lên là nữ; và cấp xã là 34 nữ trong tổng số 138 lãnh đạo; cán bộ không chuyên trách cấp xã có 156 nữ trong tổng số 398 cán bộ; Đại biểu Hội đồng nhân dân nữ nhiệm kỳ 2016-2021 là 90 đại biểu đạt 23,7% tăng 5,1% so với nhiệm kỳ 2011-2016. Việc thực hiện 6 mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện luôn được triển khai thực hiện đồng bộ. Trong đó việc thực hiện mục tiêu 1, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, đến nay, khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể cấp huyện, có tỷ lệ nữ tham gia trong ban lãnh đạo là 6 đơn vị, đạt 60%; khối nhà nước có 13 cơ quan hành chính trong đó cán bộ nữ tham gia ban lãnh đạo là năm đạt 38,4%, 6 đơn vị sự nghiệp có 2 nữ tham gia ban lãnh đạo chiếm 33,3% và chính hội đặc thù. Trong đó có nữ tham gia trong ban lãnh đạo là 3 chiếm tỉ lệ 33,3% đơn vị; các xã -thị trấn có 13 đơn vị trong đó đều có nữ tham gia ban lãnh đạo... Ngoài ra, các đại biểu phân tích nguyên nhân, tồn tại, vướng mắc, tăng cường sự tham gia của nữ vào vị trí lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ 2016-2021; dự thảo kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tỷ lệ cán phụ nữ và tham gia vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống giáo dục của huyện nhà; tình hình tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực chính trị; kế hoạch thực hiện các giải pháp về tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực chính trị giai đoạn  2021- 2026….

Phát biểu tại buổi Hội thảo, đồng chí Hồ Trường Huấn hy vọng thông qua buổi hội thảo sẽ đem đến những thông tin, là những là nền tảng để xây dựng bình đẳng về giới và sự tiến bộ phụ nữ. Trong thời gian tới, công tác tổ chức rà soát quy hoạch đề cử ứng cử cán bộ nữ và các chức danh cấp huyện, cấp xã.../. 

Bích Thủy