Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 13/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 12/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2025 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Responsive image
 

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, trên nhiều phương diện, tiêu biểu là: Có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng cùng tham gia (Mặt trận, cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức và cá nhân tôn giáo, các tổ chức môi trường trong nước và quốc tế, tổ chức phí chính phủ...); cách thức triển khai Chương trình phối hợp có nhiều sáng tạo, phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo, đặc điểm tình hình các địa phương và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. 

Các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều nội dung của Chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ngành và các đoàn thể; sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo. Qua đó tạo sự hỗ trợ, thúc đẩy việc thực hiện Chương trình phối hợp được thiết thực và hiệu quả hơn. Thông qua thực hiện Chương trình đã khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn 2021- 2025, Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện “Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”…/.

Thanh Phong