Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư

Ngày đăng: 09/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư.

Theo đó, các văn bản được triển khai gồm Kết luận số 173-KL/TW, ngày 06/4/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. 

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Chủ trì điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, cùng tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQVN, các đoàn thể và liên cầu đến các huyện, thị, thành ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Báo Nhân Dân thông tin chuyên đề “Công tác triển khai Thông báo kết luận 173-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thông tin chuyên đề “Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những nội dung cơ bản Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thông tin chuyên đề “Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo 173-TB/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới”; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”, quán triệt Chỉ thị 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư; lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí Trung ương tham luận “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”… 

Responsive image

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tại các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tham luận về nội dung thực hiện các giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng; công tác triển khai, kết quả và những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW tại địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và công tác nghiên cứu, xuất bản các sách lý luận, chính trị; yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị các báo, tạp chí, nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực; từ đó có đề xuất phù hợp trong thời gian tiếp theo… Các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể tập trung đưa vào thực tiễn việc nghiên cứu, học tập và đọc sách; thông tin lý luận về vai trò, tầm quan trọng và thực hiện nghiêm việc đọc các ấn phẩm báo chí chính thống. Hội Nhà báo cần triển khai đồng bộ và quán triệt tới các cấp hội, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và có các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên để vừa có tâm, vừa có tầm, xứng đáng là cán bộ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho người làm báo./.

Nguyễn Lam