Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị tổng kết phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang năm 2020

Ngày đăng: 01/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 29-01-2021, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh An Giang năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng năm 2021.

Responsive image

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2021

Toàn tỉnh hiện có 246 HTX, hoạt động trên 06 lĩnh vực, bao gồm: HTX nông nghiệp: 180 HTX (chiếm 73,17%); Quỹ tín dụng nhân dân: 24 QTD (chiếm 9,75%); HTX vận tải: 25 HTX (chiếm 10,16%); HTX tiểu thủ công nghiệp: 05 HTX (chiếm 2,03%); HTX thương mại du lịch: 11 HTX (chiếm 4,47%); HTX tài nguyên môi trường (khai thác cát): 01 HTX (chiếm 0,4). Tổng số thành viên HTX 141.099 người, tổng số vốn điều lệ 3.664 tỷ đồng, tổng tài sản 5.234 tỷ đồng, tổng doanh thu bình quân 278,4 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 22,62 tỷ đồng, thu nhập bình quân thành viên/người lao động 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Liên minh HTX tỉnh đã thể hiện rõ vai trò chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX và thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển HTX; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX và các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh...

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực khắc phục khó khăn, hạn chế. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường liên kết và tranh thủ tài trợ của các tổ chức và đối tác; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ cho các HTX thành viên; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu các HTX; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn tỉnh...

Dịp này, Liên minh HTX tỉnh và Hội Nông dân tỉnh An Giang đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2021./.

                                                          Ngọc Dựng