Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 28/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 27/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025. Hội nghị do Ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và các đại biểu tham dự gồm: Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách khoa học và công nghệ 11 huyện thị thành phố.

Responsive image
 

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 5 năm về lĩnh vực khoa học và công nghệ tại các địa phương trong tỉnh đã triển khai 165 đề tài cấp cơ sở, 59 dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm trên các lĩnh vực. Phần lớn các kết quả nghiệm thu đã được tổ chức ứng dụng rộng rãi tại địa phương. 

Một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được các huyện triển khai áp dụng có hiệu quả cap và có khả năng nhân rộng như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây giống rau ở Tân Châu; Sản xuất thử nghiệm nấm linh chi theo hướng công nghệ cao tại huyện Thoại Sơn; Xây dựng mô hình sản xuất, thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp Plastic; Sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới tự động;….

Nhìn chung, hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực trong việc tăng hàm lượng ứng dụng khoa học và công nghệ đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy CNH-HĐH. Ngành khoa học và công nghệ đã hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu ứng dụng hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao việc tiếp nhận quy trình, kỹ thuật, mô hình mới áp dụng vào thực tiễn sản xuất...  

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ở các địa phương. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm tập trung phát triển công nghiệp hóa dược, chế biến nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai và ứng dụng thành tựu trong sản xuất, kinh doanh; Tổ chức đào tạo và tham gia học tập kinh nghiệm các mô hình tiến bộ kỹ thuật trong và ngoài tỉnh; tham dự các buổi hội thảo kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài tỉnh;... ./.

Tiếp Thu