Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 7/01/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Dự hội nghị về cấp Trung ương có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Tuấn; về phía tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Responsive image

Phó Trưởng Ban thường trực Thái Hữu Phép báo cáo tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng tại hội nghị

Tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Thái Hữu Phép đã báo cáo tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong thời gian qua công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; công tác xây dựng Đảng về đạo đức được chuyển biến rõ rệt, giúp các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tự tu dưỡng, rèn luyện và gương mẫu, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế của bản thân; công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Qua đó sắp xếp tin gọn tổ chức bộ máy bên trong của 20 Sở, Ban, Ngành tỉnh. Toàn tỉnh có 882 đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp giảm 58 ban chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; Tham mưu về công tác cán bộ và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả đáng kể; Công tác tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 21,33%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,27%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 74%, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng đã quan tâm tổ chức phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng....

Nhìn chung, năm 2019, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các chỉ đạo, yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tổ chức thực hiện Chương trình hành động của cấp uỷ cùng cấp thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với yêu cầu công tác nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên; quan tâm cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, đảm bảo được các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn bị động; kết quả đánh giá, phân loại chất lượng năm 2018 một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất; trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, còn một số đầu công việc hoàn thành châm so với yêu cầu.

Responsive image

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân , phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân  đã đánh giá và ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các cấp ủy đảng, các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung ương và của tỉnh giao phó, đồng thời đã đưa ra những ý kiến, đánh giá sát với tình hình thực tế cũng như  đề ra các nhiệm vụ  trọng tâm mới trong thời gian tới. Đồng thời đồng chí Bí thư đã đánh giá lại một số kết quả đã đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019. Nhìn vào kết quả thực hiện của tỉnh; tổ chức đảng các cấp đã làm tốt về mặt chính trị, đã tham mưu kịp thời, khá hiệu quả cho cấp ủy, các cấp để sơ kết, tổng kết, triển  các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về Chỉ thị số 35, Nghị quyết số 26 để chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đồng thời tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc để thông suốt và kiện toàn bộ máy. Kiện toàn kịp thời các chức danh đối với đội ngũ cán bộ để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời đã tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hiện tại và lâu dài một cách liên tục làm cho bộ máy vừa chuẩn hóa vừa nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh uỷ Võ Thị Ánh Xuân cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại  như  công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn bị động; Cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ  được nâng lên nhưng vẫn chưa đồng đều...

Trong thời gian tới, Bí thư tỉnh uỷ Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, trong năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Đảng và của tỉnh; do đó, phải thực hiện nhiệm vụ "kép" là vừa tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp vừa chạy nước rút để hoàn thành, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung vào đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự cần chuẩn bị tốt việc tham mưu tổ chức đại hội các cấp, cần nâng cao năng lực và phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ ngay từ đầu; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy để sơ kết mô hình; rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch và gương mẫu; tăng cường công tác phối hợp giữ Ban Tổ chức cấp trên với cấp dưới…

Responsive image
 

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2019./.

Như Hùng