Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020

Ngày đăng: 25/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 22-1, Ban Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020, bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Ông Nguyễn Phú – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì Hội nghị.

Trong năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung diễn ra ổn định, sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời – đẹp đạo”, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Các giáo hội, chức sắc, tu sỹ và đồng bào các tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ngày càng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia vào việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đồng thời, các huyện thị thành thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà chúc mừng các ngày lễ trọng đại của các tổ chức tôn giao. 

Hội nghị cũng đã nêu một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục nhằm làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là thường xuyên quan tâm giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo gắn với phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trong việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo vào việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh./.

Thành Nhân