Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV

Ngày đăng: 03/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 03-9-2020, tại thành phố Châu Đốc, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh An Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phong đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, trong đó Nghị quyết Đại hội đã đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP đã quán triệt và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, toàn lực lượng khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV đề ra. Nghị quyết Đại hội cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới: 

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Biên phòng và xây dựng BĐBP; Lãnh đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Quán triệt, cụ thể hoá, thực hiện nghiêm chủ trương, phương hướng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Cũng tại Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phong đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh An Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong đó, ba khâu đột phá được đơn vị đề ra, gồm: lãnh đạo thực hiện hiệu quả đột phá về công tác huấn luyện; lãnh đạo thực hiện đột phá về công tác xây dựng chính quy, giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; lãnh đạo thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. 

Hội nghị nhằm quán triệt cho cán bộ, đảng viên, Hạ sĩ quan, binh sĩ, nhất là đội ngũ cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chủ trương, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh An Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Chiến Khu