Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng: 03/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 31/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua trong 05 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Responsive image

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hồ Thị Bích Liên trao giấy khen cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020

Trong 05 năm qua, Sở đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng 2013 và các văn bản của Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; Sở đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành; đã phát động nhiều đợt thi đua thiết thực, xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, phát động và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả: thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; hưởng ứng và đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh phát động; phát động phong trào thi đua trong ngành thông tin và truyền thông tỉnh An Giang hàng năm: Thi đua ứng dụng CNTT gắn với CCHC trong cơ quan nhà nước; Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở; Phong trào Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Responsive image

Giám đốc Sở TT&TT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Công tác xây dựng Đảng đã đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả, làm tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, chú trọng đến việc quán triệt, kịp thời phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; Hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên đề chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc giải quyết quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, tích cực chăm lo đời sống, thăm hỏi khi ốm đau, tổ chức giao lưu, học tập, tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức nữ nhân ngày 8/3...tạo không khí phấn khởi, gần gũi và động viên, chia sẻ giữa cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Responsive image

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Việt Phương trao giấy khen cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ngành Thông tin và Truyền thông đã thực sự triển khai sâu rộng và có hiệu quả thiết thực; sôi nổi, thực hiện tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực, thúc đẩy các đơn vị, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sở đã nhận Cờ Thi đua Chính phủ năm 2017; Cờ Thi đua và Bằng khen của Bộ TT&TT các năm 2016, 2017, 2018, 2019; Cờ Thi đua của UBND tỉnh; 01 cá nhân nhận Huân chương lao động hạng 3; 04 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 08 tập thể và 13 cá nhân nhận Bằng khen Bộ TT&TT; 22 tập thể, 21 cá nhân Bằng khen UBND tỉnh; 11 Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 02 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 54 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến ….

Dịp này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020./.

Hoàng Vũ