Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang triển khai các văn bản phục vụ Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp

Ngày đăng: 19/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19-11, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng chủ trì hội nghị triển khai các văn bản phục vụ Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tham dự.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027); hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021- 2026; thảo luận các khó khăn, vướng mắc và giải đáp thắc mắc liên quan đến các văn bản chỉ đạo đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 3-2021, hoàn thành vào tháng 5-2021; Đại hội Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tương đương bắt đầu từ tháng 6-2021, hoàn thành vào tháng 8-2021. Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp tỉnh tổ chức trong tháng 10-2021. Chọn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm, thời gian tổ chức vào tháng 6-2021.

Responsive image

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng cho biết: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ, đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Do đó đề nghị công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực sự phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp toàn diện, sâu sắc của cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền./.

Hạnh Châu