Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 25/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 18/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để thực hiện tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tiếp theo.

Responsive image
 

Ngoài ra, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 2016 - 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 2016 - 2021; Báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và UBMTTQVN tỉnh và một số nội dung khác có liên quan.

Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, các báo cáo trình tại kỳ họp, đề nghị các đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo nội dung, có phân tích kết quả đạt được, chưa được và có giải pháp bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo; việc tổ chức tổng kết phải thực hiện đúng theo hướng dẫn số 624/HD- UBTVQH14 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường UBND tỉnh./.

Vũ Hùng