Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: 27/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Responsive image
 

Kỳ họp cũng xem xét các nội dung do UBND trình Hội đồng nhân dân huyện như: tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2019 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2020; Tờ trình điều chỉnh Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 18/7/2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 14/12/2018 về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 14/12/2018 về phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2019; Tờ trình phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương huyện Tri Tôn 2020; Tờ trình phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2020.

Ngoài ra kỳ họp cũng nghe Thường trực HĐND huyện thông qua Tờ trình về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại phiên chất vấn và trả lời kỳ họp đã nghe thủ trưởng 07 ngành trả lời chất vấn gồm: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Xí nghiệp Điện – Nước, phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện. Các ý kiến trả lời của lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện đều có phân tích những mặt làm được, những mặt còn tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục tốt hơn trong năm 2020. Nhìn chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này được Thủ trưởng các ban ngành huyện trả lời ngắn gọn, đầy đủ, đúng trọng tâm, nội dung đã chất vấn. Chủ tịch UBND huyện phát biểu về một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và làm rõ thêm các nội dung trả lời chất vấn của thủ trưởng của các ban, ngành.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và ý kiến chất vấn của đại biểu đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của cử tri. Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng các phòng, ban, ngành sau kỳ họp này tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả các nội dung đã trả lời chất vấn. Đề nghị các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung trả lời chất vấn của UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan. Đến kỳ họp giữa năm 2020, UBND huyện có báo cáo với HĐND huyện về kết quả thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp này để HĐND huyện tiếp tục xem xét và giám sát theo luật định.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND huyện đã thảo luận phân tích sâu sắc để làm rõ những vấn đề liên quan. Qua đó, đã thông qua 07 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Bế mạc kỳ họp, ông Phan Văn Sương - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các phòng ban, ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp; Các ngành, các cấp cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, gắn bó chặt chẽ với nhân dân để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020./.

Vũ Hùng