Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, Châu Phú và Thoại Sơn tổ chức kỳ họp cuối năm 2019

Ngày đăng: 16/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng nay 16/12/2019, Hội đồng nhân dân các huyện Tri Tôn, Châu Phú và Thoại Sơn đã đồng loạt khai mạc kỳ họp cuối năm 2019.

Responsive image

Hình ảnh Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Theo đó, Hội đồng nhân huyện Tri Tôn sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách huyện năm 2019; phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2020… Tại kỳ họp lần này, UBND huyện cũng sẽ báo cáo các chuyên đề về: Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện; giải pháp quản lý việc xây dựng nhà trái phép, hành lang lộ giới, sông kênh rạch trên địa bàn huyện; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng năm 2019; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HDND huyện; thông báo của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân... 

Hội đồng nhân huyện Châu Phú sẽ thảo luận và xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; xem xét đầu tư dự án Nam Cần Thảo, huyện Châu Phú; thông qua dự án cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Phú, huyện Châu Phú; xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện... Ngoài ra, UBND huyện cũng sẽ có các báo cáo chuyên đề rất quan trọng đến Hội đồng nhân dân huyện về: Kết quả sản xuất nông nghiệp và thực hiện đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kết quả thực hiện kế hoạch củng cố, nâng chất, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn của huyện; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn của huyện; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Hội đồng nhân huyện Thoại Sơn tập trung xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước huyện năm 2019; xem xét phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; xem xét tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020./.

VŨ HÙNG