Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đăng: 26/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cụ thể huyện sẽ tiếp tục phát huy lợi thế ngành nông nghiệp nhằm duy trì mức tăng trưởng kinh tế hợp lý, đi đôi với bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vũng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Để thực hiện tốt các nội dung trên trên, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Về phát triển kinh tế:

Quan tâm chỉ đạo bảo vệ sản xuất đạt hiệu quả và đúng lịch thời vụ; đôn đốc thực hiện tốt các công trình thủy lợi, thực hiện tốt công tác khuyến nông ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhằm chủ động phòng, ứng phó tình hình dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm và tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả heo Châu Phi. Duy trì và mở rộng diện tích trồng rau, màu nhất là rau, màu theo hướng an toàn; đồng thời, triển khai thực hiện dự án đầu tư vùng sản xuất rau, màu, ứng dụng công nghệ cao vùng Lòng Hồ - Tân Trung; Quan tâm mời gọi doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã; Kết hợp triển khai có hiệu quả kế hoạch về phát triển vùng chuyên canh Nếp và kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Quan tâm phối hợp hỗ trợ duy trì, nâng chất đối với các xã nông thôn mới đã được công nhận trên địa bàn huyện. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực chế biến các sản phẩm Nếp. Đẩy mạnh hoạt động của Ban hỗ trợ doanh nghiệp huyện, tăng cường mời gọi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện kế hoạch khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp...

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình khuyến công và chính sách khuyến công trên địa bàn huyện, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Đẩy mạnh hoạt động kêu gọi đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các chợ nông thôn theo kế hoạch và phù hợp với quy hoạch, quan tâm sắp xếp trật tự mua bán tại các chợ theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ duy trì, nhân rộng các điểm kinh doanh nông sản an toàn.... Thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và không bổ sung ngoài dự toán, trừ trường hợp bức xúc, cấp thiết.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng tập trung, chống dàn trải; bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách phục vụ cho sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, hạn chế thất thoát vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư; Chủ động xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 của huyện Phú Tân đúng quy định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng theo quy hoạch, quan tâm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo giấy phép được cấp.

Về văn hóa - xã hội:

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chât lượng giáo dục toàn diện, hạn chế học sinh bỏ học, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục; đặc biệt quan tâm đạo đức nghề nghiệp, vai trò nêu gương của thầy, cô giáo, chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất giáo viên cho chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, giai đoạn 2021 - 2025. Tranh thủ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, song song với đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động nguồ lực xã hội đầu tư phát triên giáo dục.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên người, không để phát sinh trên diện rộng; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát ATVSTP. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế đề từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho nhân dân. Quan tâm kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, kinh doanh văn hóa phẩm, hoạt động quảng cáo đúng quy định pháp luật. Chủ động tranh thủ, phối hợp triển khai ứng dụng hiệu quả Đề tài “Xây dựng mô hình phát triển du lịch sinh thái vùng Lòng Hồ Tân Trung - Vàm Nao”, gắn với du lịch tâm linh thị trấn Phú Mỹ và kết hợp với quảng bá giới thiệu các sản phẩm truyền thống tại địa phương.

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng; Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; thực hiện giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế....

Nội chính, Thanh tra - Tư pháp:

Tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát, kiện toàn về tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các giải pháp nâng cao, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của huyện. Thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, đông người. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng,

Quốc phòng “ An ninh:

Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng và an ninh. Có giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp và ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai tốt kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị thực lực cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo đủ chỉ tiêu. Tiếp tục củng cố, nâng chất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thường xuyên tổ chức duy tu, sữa chữa các tuyến đường giao thông; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai, chỉ đạo và điều hành các ngành, các xã, thị trấn với tinh thần trách nhiệm, cùng phối hợp hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020./.

                      VŨ HÙNG