Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng hệ thống điện mặt trời vào hoạt động của trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Ngày đăng: 03/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng hệ thống điện mặt trời vào hoạt động của trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang” theo Quyết định số 84/QĐ-SKHCN ngày 31/3/2020.

Chủ nhiệm dự án là kỹ sư Lê Phước Tâm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang là đơn vị chủ trì. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020 (06 tháng). Địa điểm triển khai dự án tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. 

Mục tiêu chung của dự án là Ứng dụng năng lượng mặt trời hòa lưới vào hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của đơn vị, chủ động khi có sự cố về lưới điện và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường. 

Mục tiêu cụ thể là ứng dụng một hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có công suất lý thuyết toàn hệ thống là 40,700 kWp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thực tế của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang, giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện năng, giảm áp lực cho lưới điện quốc gia; ngoài ra, còn làm mát khu vực mái nhà và góp phần giảm phát thải khí CO2 gây ô nhiễm môi trường.

- Thông số của các hạng mục lớn của dự án như sau:

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Số lượng

Hãng sản xuất/ Xuất xứ

01

Tấm pin năng lượng mặt trời

Tấm

110

QCell (Đức)/

Hàn Quốc

Công suất lý thuyết (trong điều kiện tối ưu): 370 Wp

Công suất thực tế (trong điều kiện thường): 280 Wp

Kích thước:

1.960mm x 991mm x 35mm (DxRxC)

Trọng lượng: 22,5 kg

Thời gian bảo hành: 25 năm

02

Bộ Inverter

Bộ

1

SMA/Đức

Công suất: 40 kW

Chuẩn truyền thông: Wifi, Ethernet tự chọn

Kích thước:

530mm x 360mm x 150mm (DxRxC)

Khối lượng: 22 kg

Cấu hình lắp đặt: treo tường

03

Lượng điện do hệ thống tạo ra/ngày (4 giờ nắng)

280 Wp x 110 x 4h = 123,2 kWh

kWh

123,2

Được ghi nhận lại hàng ngày

04

Lượng điện do hệ thống tạo ra/tháng (30 ngày)

123,2 kWh x 30 = 3.696 kWh

kWh

3.696

Được ghi nhận lại hàng tháng

Dự án gồm có 04 nội dung chính:  Giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan hiện có trong và ngoài tỉnh; Mô tả công nghệ, thiết bị dự kiến áp dụng tại đơn vị, trên cơ sở đó sẽ tiến hành đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật cho dự án theo chủ trương đầu tư; Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện; Báo cáo tổng kết dự án.

Chủ nhiệm dự án và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung dự án được duyệt và tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo, thời gian thực hiện và trách nhiệm có liên quan được quy định tại Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trường hợp dự án không triển khai hoặc kéo dài vượt quá thời gian thực hiện đã được phê duyệt mà nguyên nhân do chủ quan từ chủ nhiệm dự án, cơ quan chủ trì dự án: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chấm dứt việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án. Mọi vấn đề và chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do chủ nhiệm và đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm xử lý.

Phòng Quản lý Chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện dự án và báo cáo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành./.

DQ