Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hỗ trợ 2 dự án sản xuất gạch không nung

Ngày đăng: 08/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã hỗ trợ thực hiện 2 dự án: thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất gạch không nung bê tông cho Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu cho Công ty Cổ phần địa ốc An Giang. Tổng kinh phí thực hiện 4,696 tỷ đồng; trong đó nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, các đơn vị tự đối ứng 4,096 tỷ đồng.

Tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ cải tiến, hoàn thiện quy trình sản xuất gạch không nung cho các cơ sở, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên đất; sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Hình dáng, kích thước, cường độ chuẩn hơn gạch đất nung, sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển vật liệu xây dựng không nung của Chính phủ. Đặc biệt, giúp tiết kiệm, giảm chi phí xây dựng công trình và bảo vệ môi trường./.

Hạnh Châu