Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao ban công tác tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Tây Nam Bộ

Ngày đăng: 28/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 28/11, tại tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 khu vực các tỉnh, thành Tây Nam bộ. Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Responsive image
 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong khu vực Tây Nam Bộ  tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, nhất là chuỗi hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động tích cực tới tư tưởng chính trị, tình cảm của các tầng lớp nhân dân. Song song đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều sai phạm, góp phần kiện toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành ủy trong khu vực Tây Nam Bộ cũng đã chủ động nắm bắt dư luận, tâm trạng xã hội đối với những vấn đề phát sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, góp phần ổn định tình hình tư tưởng và an ninh chính trị ở địa phương...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành ủy trong khu vực Tây Nam Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 như: Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Tiếp tục Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn việc học tập, sinh hoạt và báo cáo kết quả triển khai chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành ủy trong khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục tham mưu các tỉnh, thành trong khu vực tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kết hợp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Responsive image
 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành ủy trong khu vực Tây Nam Bộ đạt được trong 6 tháng cuối năm 2019; trong đó các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tính chính nghĩa của Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam; công tác phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia, biển đảo...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu thời gian tới các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ quan tâm công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng; đấu tranh chống thông tin xấu độc trên các phương tiện báo chí, truyền thông, mạng xã hội, văn hóa văn nghệ và tập trung xây dựng tốt các văn kiện cho đại hội đảng các cấp; tạo đợt sinh hoạt chính trị trọng tâm gắn với các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước…/.

Quang Minh