Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám sát chuyên đề “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 10/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa quyết định kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát do ông Phan Huỳnh Sơn – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành giám sát qua văn bản đối với UBND tỉnh.

Nội dung của đợt giám sát tập trung xem xét, đánh giá “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: 

- Xem xét kết quả ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của UBND để triển khai thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên, trong đó: Đánh giá về tính minh bạch; tính cấp thiết và kịp thời; tính phù hợp; tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất; tính hiệu lực, hiệu quả của các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật…

- Kết quả công tác tổ chức thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên, cụ thể: cơ quan được phân công đầu mối tổ chức thực hiện các FTA, sự phối hợp của các sở, ngành…; các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện các FTA, bao gồm cả cơ chế hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn về các FTA; công tác đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung các FTA;…

- Kết quả mang lại từ việc thực hiện các FTA đối với địa phương.

- Khó khăn, thách thức, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên.

- Đánh giá chung tác động của các FTA và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

- Đề xuất, kiến nghị tăng cường hiệu quả của các FTA mà Việt Nam là thành viên… ./.

Lê Thanh Dũng